Masačùsetsas (Massachusetts), MA, valstija Jungtinių Amerikos Valstijų šiaurės rytuose, Naujojoje Anglijoje, prie Atlanto vandenyno.

Plotas 20 300 km2. 7,03 mln. gyventojų (2019). Centras – Bostonas (692 600 gyventojų, 2019); kiti didesnieji miestai (tūkst. gyventojų, 2019): Worcesteris (185,4), Springfieldas (153,6), Kembridžas (118,9), Lowellis (111,0), Broctonas (95,7), New Bedfordas (95,4). Masačusetso kranto linija labai vingiuota (Masačusetso įlanka, Cape Codo įlanka, Buzzardso įlanka ir kitos įlankos; Cape Codo pusiasalis), priekrantėje daug salų (didžiausios – Martha’s Vineyardo, Nantucketo).

Falmouth

Plymoutho piligrimų gyvenvietė

Didumą Masačusetso teritorijos užima Šiaurės Apalačų kalnų dalys (aukštis iki 1064 m) – Taconico, Žalieji ir Baltieji kalnai. Masačusetso vidurinėje dalyje Šiaurės Apalačų kalnus kerta tektoninis Konektikuto upės slėnis. Rytuose – Atlanto vandenyno žemumos. Vidutinių platumų drėgnas klimatas. Sausio vidutinė temperatūra nuo –6 °C (Masačusetso vakaruose) iki 0 °C (pietrytinėje pakrantėje), liepos 20–22 °C. Per metus iškrinta 1000 mm kritulių. Didžiausios upės – Konektikutas (jo intakai – Deerfieldas, Westfieldas, Millersas, Chicopee), Charlesas, Merrimackas. Apie 1100 ežerų ir tvenkinių (didžiausias Quabbino tvenkinys).

Laivų statyba. Mašinų gamyba, metalurgija, elektronikos, poligrafijos, elektrotechnikos, medienos apdirbimo, baldų ir popieriaus, chemijos (plastikų), tekstilės, maisto (žuvų) pramonė. Apdirbamosios pramonės didžiausias centras – Worcesteris. Elektros energiją daugiausia gamina šiluminės elektrinės (kūrenamos gamtinėmis dujomis). Auginama daržovės, vaismedžiai, tabakai. Pieninė galvijininkystė. Žvejyba. Žvejybos svarbiausi uostai – Gloucesteris ir New Bedfordas. Prekybos svarbiausi uostai – Bostonas, Salemas. Logano tarptautinis oro uostas (Bostone). Turizmas, piligrimystė; poilsio bazės pajūryje (Cape Codo kyšulys), Berkshire’o regione.

Bostonas

2271

Istorija

Nuo 16 a. pabaigos į dabartinę Masačusetso teritoriją (čia gyveno indėnai algonkinai) vyko europiečiai. 1620 Mayflower laivu čia atplaukė anglų puritonai ir įkūrė Plymouthą. 1629 įkurta Masačusetso įlankos kolonija (jos sostinė nuo 1632 buvo Bostonas). 1643 kolonijos sudarė Naujosios Anglijos konfederaciją.

1691 Plymoutho, Masačusetso įlankos ir Meino kolonijos suvienytos į Masačusetso koloniją. 18 a. ji buvo labiausiai ekonominiu, politiniu ir kultūriniu požiūriu išplėtota Didžiosios Britanijos kolonija Šiaurės Amerikoje, jų kovos dėl nepriklausomybės centras. Viena iš 13 kolonijų, kurios 1776 pasirašė Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės deklaraciją, o 1788 ratifikavo Jungtinių Amerikos Valstijų konstituciją (vadinamoji valstija kūrėja). 1820 nuo Masačusetso vėl atsiskyrė Meinas. 1861–65 Jungtinių Amerikos Valstijų pilietinio karo išvakarėse Masačusetsas buvo abolicionizmo centras. 19 a. antroje pusėje pirma iš Jungtinių Amerikos Valstijų valstijų tapo pramonine.

2271

Lietuviai

Pirmieji lietuviai Masačusetse kūrėsi jau 18 a. pabaigoje–19 a. pradžioje. Keli Masačusetso lietuviai dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų pilietiniame kare (1861–65). Nuo 19 a. pabaigos jie daugiausia apsigyvendavo Bostone (Bostono lietuviai), Broctone (Brocton. LIETUVIAI), Worcesteryje (Worcester. LIETUVIAI). 1949–51 iš karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje į Masačusetsą (daugiausia Bostoną) atvyko apie 600 lietuvių.

1952 įkurta JAV lietuvių bendruomenės Bostono apygarda (sudaro Bostono, Broctono, Cape Codo, Providence’o bei Worcesterio apylinkės). Bostone veikia lietuvių katalikų Šv. Kazimiero (įkurta 1896), Šv. Petro (įkurta 1904 ), evangelikų liuteronų (įkurta 19 a. pabaigoje), Broctone – Šv. Kazimiero (įkurta 1898), Worcesteryje – Šv. Kazimiero (įkurta 1894), Aušros Vartų (įkurta 1925) parapijos. 1950–87 Broctone ir 1949–86 Worcesteryje veikė lituanistinės mokyklos. Nuo 1949 lituanistinė mokykla veikia Bostone (po 1990 ją papildė iš Lietuvos atvykę mokiniai).

Masačusetso, ypač Bostono, lietuviai vieni aktyviausių Jungtinėse Amerikos Valstijose; 1953 J. Kapočius Bostone įsteigė spaustuvę ir leidyklą, kurioje 1953–85 išleido Lietuvių enciklopediją. 1899 Masačusetse gyveno apie 1500, 1899–1914 – 37 049, 1920 – 20 784, 1925 – apie 70 000 lietuvių.

1580

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką