masės ir energijos sąryšis

mãsės ir enegijos sryšis, A. Einsteino masės ir energijos ekvivalentiškumo išraiška E = mrc2; čia E – energija (J), mr=m0/1v2/c2m_{"r"}=m_{0} / sqrt{1 - v^{2} / c ^{2} } – reliatyvistinė masė (kg), m0 – rimties masė (kg), v – kūno greitis (m/s), c = 299 792 458 m/s – šviesos greitis vakuume. Kai v = 0, gaunama rimties energijos išraiška E0 = m0c2. Šie sąryšiai rodo, kad masė ir energija dinamiškai ekvivalentūs dydžiai, nes c2 yra konstanta. Newtono mechanikoje nejudančio kūno kinetinė energija lygi nuliui, o potencinė energija priklauso nuo kūno padėties jėgų lauke, t. y. energijos nelemia vien masė.

1233

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką