Matas Šalčius

Šačius Matas 1890 09 21Čiudiškiai (Klebiškio vlsč.) 1940 05 26Guayaramerín (Bolivija), lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas, keliautojas. P. Šalčiaus brolis. 1905 pašalintas iš Marijampolės gimnazijos rašė straipsnius švietimo klausimais Lietuvos ir užsienio lietuvių spaudai. Baigęs švietimo draugijos Saulė mokytojų kursus 1908–14 mokytojavo. 1910–14 redagavo Lietuvos mokytojų sąjungos leidinį Mokykla. Už rusifikaciją smerkiančią kalbą Rusijos mokytojų suvažiavime Sankt Peterburge (1914) M. Šalčiui uždrausta mokytojauti ir jis ištremtas iš Kauno gubernijos. 1915–18 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1917 bendradarbiavo laikraščiuose Tėvynė, Vienybė, 1918 redagavo savaitraštį Ateitis. 1919–22 mokytojavo Kaune. 1919 Užsienio reikalų ministerijos Propagandos biuro vadovas. Vienas Lietuvos šaulių sąjungos organizatorių (1919), 1925–26 valdybos pirmininkas, 1920 ir 1925–26 redagavo laikraštį Trimitas.

Matas Šalčius (1929–33, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus)

1920–22 redagavo žurnalą Lietuva, 1928–29 laikraščio Lietuvos aidas redaktoriaus pavaduotojas. 1922 – ELTA direktorius.

1922–23 Klaipėdos atstovybės Spaudos skyriaus vedėjas, aktyviai dalyvavo rengiant Klaipėdos krašto sukilimą. 1926 Lietuvos atašė Daugpilyje. 1927–28 dirbo Vidaus reikalų ministerijos Informacijos ir propagandos biure. 1929 įkūrė Lietuvos turizmo draugiją.

1929–33 apkeliavo 35 Europos, Afrikos ir Azijos šalis, susitiko su M. K. Gandhi, R. Tagore, bendradarbiavo Šanchajaus dienraštyje The China Press. 1936 išvyko į Lotynų Ameriką, 1936 Argentinoje įsteigė savaitraštį Išvien, iki 1938 jį redagavo. Parengė vadovėlių, išleido mokslo populiarinamųjų, publicistikos, kelionių reportažų knygų, svarbiausios – Svečiuose pas 40 tautų (6 tomai 1935–36 21989), Tiltai į Šiaurę (išleista 2007).

M. Šalčiaus Paskaitos iš Lietuvos istorijos (1918 Brukline išleido Tėvynės mylėtojų draugija) antraštinis lapas (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

G. Statinis Pasiklydęs Amazonijoje: Mato Šalčiaus klajonių pėdsakais Vilnius 2008.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką