matemãtinė fzika, nagrinėja įvairius fizikinius reiškinius matematiniais metodais. Fizikinių procesų (pvz., elektrodinamikos, akustikos, hidrodinamikos ir kitų) matematiniai modeliai dažniausiai aprašomi diferencialinėmis lygtimis, todėl matematinė fizika grindžiama matematiniais metodais, taikomais įvairius fizikinius procesus nusakančioms diferencialinėms lygtims tirti. Matematinės fizikos lygtims spręsti taikomas operacinis skaičiavimas, apytiksliai ir variaciniai metodai.

Matematinės fizikos teorija atsirado 18 a. viduryje. 1747 J. Le R. d’Alembert’as rado stygos virpesių lygties bendrąjį sprendinį, L. Euleris – jos kraštinio uždavinio sprendinį. Kai kurias matematinės fizikos lygtis sudarė ir tyrė P. S. de Laplace’as, S. D. Poissonas, J. Fourier.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką