„Mažosios Lietuvos enciklopedija“

„Mažosios Lietuvos enciklopedija“, MLE, pirmasis regioninis mokslinis informacinis leidinys apie Mažąją Lietuvą ir jos gyventojus.

Aprašoma lietuvininkų (mažlietuvių) krašto istorija, etninė kultūra, jos paveldas, gamta, ūkis, veikėjai, iškilios lietuvininkų giminės. Pirmenybė teikiama Mažosios Lietuvos autochtonams baltams – lietuviams, prūsams, kuršiams. Atskleidžiama lietuvininkų kova dėl gyvavimo, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos etninis, kultūrinis ir teritorinis bendrumas bei skirtumai, abiejų lietuvių tautos dalių siekiai susivienyti (1918 Tilžės Aktas, 1923 Šilutės seimo deklaracija), pabrėžiama išeivijos lietuvininkų pasipriešinimo veikla SSRS okupacijos laikotarpiu, indėlis Karaliaučiaus krašto (nuo 1946 Kaliningrado sritis) lietuvybei išlaikyti ir plėtoti.

Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 tomai

Mažosios Lietuvos enciklopedijos 1 tomas (2000)

Mažosios Lietuvos enciklopedijos 2 tomas (2003)

Mažosios Lietuvos enciklopedijos 2 tomas

Mažosios Lietuvos enciklopedijos 3 tomas (2006)

Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 tomas (2009)

Daug rašoma apie Vokiečių ordino, Prūsijos kunigaikštystės, vėliau karalystės, Vokietijos imperijos politiką vietos gyventojų atžvilgiu, prūsus ir jų išsivadavimo iš Vokiečių ordino priespaudos kovas, vokiečių kolonizaciją, germanizacijos, akultūracijos (kultūrų supanašėjimo) procesus; aprašomi ir krašto kultūrai, švietimui, gyventojų gerovei nusipelnę vokiečiai. Rašoma apie Karaliaučiaus krašto sovietinę kolonizaciją ir sovietizaciją, vykdytą etnocidą ir genocidą, krašto ir jo kultūros paveldo naikinimą.

Mažosios Lietuvos enciklopedija buvo rengiama Lietuvos specialistų ir talkininkų bei išeivijos, leidžiama išeivių paaukotomis ir Lietuvos Respublikos institucijų skirtomis lėšomis. Išleista Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute Vilniuje. 2000–09 išleisti 4 tomai turi apie 12 000 straipsnių ir apie 8400 iliustracijų. Tiražas 4000 egzempliorių. Sukurta ir 2020 paskelbta internetinė enciklopedija, į kurią perkelti visi Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsniai, panaujinta aktuali informacija.

Mintis leisti Mažosios Lietuvos enciklopediją kilo po II pasaulinio karo išeivijoje. Šios enciklopedijos svarbiausias organizatorius – Mažosios Lietuvos fondo ilgametis pirmininkas V. Pėteraitis (Kanada). 1 tomo rengimui (1996–2000) vadovavo A. Matulevičius, V. A. Gocentas, Vytautas Kaltenis, 2 ir 3 tomo (2000–06) – Martynas Purvinas, 4 tomo (2007–09) – V. Bagdonavičius. Veikė redakcinė kolegija (prezidentas Z. Zinkevičius, pirmininkai V. Bagdonavičius, S. Pocytė), kultūros ir mokslo šakų skyriai. 1 ir 2 tomo vyriausiasis redaktorius – Z. Zinkevičius, 3 tomo – M. Purvinas, 4 tomo – V. Bagdonavičius.

415

2618

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką