Mažtučiai, Mažtučių lietùvių savitarpnės pagálbos draugja, lietuvių savišalpos ir švietimo organizacija. Veikė 1903–18 Sankt Peterburge.

Įkurta J. Petraičio, J. Strimaičio, K. Šeškevičiaus iniciatyva. Nuo 1907 turėjo biurą lietuviams, ieškantiems darbo (vedėjas K. Juozapaitis); per metus parūpindavo darbo apie 80 žmonių. Organizavo vaidinimus, koncertus (turėjo chorą, vadovas A. Busilas), kitus kultūros renginius. Didesnis savarankiškas koncertas (be vaidinimo) įvyko 1913 02; jame dalyvavo ir rusų solistai. Vaikams įkūrė 4 pradžios mokyklas; prie jų veikė bibliotekos (turėjo lietuviškų knygų ir laikraščių), suaugusiųjų kursai. Bendradarbiavo su Peterburgo lietuvių savitarpinės pagalbos draugija.

Pirmininkai: K. Šeškevičius, J. Strimaitis, J. Grigalionis, A. Paškonis, A. Prūsas, K. Juozapaitis (nuo 1912).

950

155

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką