Mečislovas Mackevičius

Mečislovas Mackevičius

Mackẽvičius Mečislovas 1906 04 17Savičiūnai (Antalieptės vlsč.) 2003 12 10Albuquerque, Lietuvos politikas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas. Teisininkas. 1936 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1933 buvo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos generalinis sekretorius, vicepirmininkas, t. p. studentų draugijos Varpas pirmininkas, priklausė studentų korporacijai Žalgiris. 1932–34 – Lietuvos jaunimo sąjungos centro valdybos sekretorius. 1936 Freiburge studijavo vokiečių kalbą, 1937–39 Sorbonoje – teisę. 1925–40 bendradarbiavo laikraščiuose Jaunimas, Lietuvos ūkininkas, žurnale Varpas ir kituose. 1939–40 Kauno apygardos teismo kandidatas. 1941 Lietuvos laikinosios vyriausybės teisingumo ministras. 1941–43 teisingumo generalinis tarėjas. 1942–43 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas.

1943 02 vokiečių okupacinei administracijai sumanius sudaryti lietuvių SS legioną, generaliniai tarėjai M. Mackevičius ir P. Germantas sumanymui griežtai pasipriešino, visi generaliniai tarėjai atsisakė pasirašyti atitinkamus potvarkius. Dėl to M. Mackevičius 1943 buvo įkalintas Stutthofo koncentracijos stovykloje (išlaisvintas 1945).

1946–48 dėstytojavo Pabaltijo universitete Hamburgo priemiestyje Pinneberge. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. 1947–49 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, JAV lietuvių bendruomenės Čikagos apygardos organizacinio komiteto narys.

Su kitais parašė monografiją Mykolas Sleževičius (1954), atsiminimus (1997).

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1994).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką