Mečislovas Vasiliauskas

Vasiliáuskas Mečislovas 1877 11 20Liudvinavas 1957 05 19Stačiūnai, lietuvių pedagogas.

Išsilavinimas ir veikla

1898 baigęs Veiverių mokytojų seminariją dirbo mokytoju Lenkijoje. Už priklausymą lietuviškos spaudos platintojų ir rėmėjų draugijai Sietynas 1899 suimtas ir trejiems metams ištremtas į Odesą.

1904–1905 dirbo mokytoju Maskvos, 1905–1906 – Kauno, 1907–1915 – Skrebotiškio (Panevėžio apskritis) pradinėse mokyklose.

1915–1917 Lietuvių karo pabėgėlių pradinės mokyklos Maskvoje vedėjas. 1918 Utenos, 1919 Jurbarko liaudies švietimo komisariato Mokyklų skyriaus vedėjas. 1920–1926 Biržų apskrities pradinių mokyklų inspektorius, 1925–1940 Šiaulių pavyzdinės pradinės mokyklos prie Mokytojų seminarijos vedėjas, 1940–1944 dėstytojas. 1944–1957 Stačiūnų septynmetės mokyklos direktorius.

Bendradarbiavo (slapyvardis Gerutis, kriptonimas M.V.) periodiniuose leidiniuose Vilniaus žinios, Lietuvos žinios, Mokykla ir gyvenimas, Švietimo darbas, Beraštis.

Knygos

Parengė elementorių ir skaitinių: Mūsų dirva (su J. Matulevičiumi, 1907 31920; pirmoji chrestomatija pradinėms mokykloms), Naujoji dirva (1922 21926), Žibutė (3 dalys 1923–28 101939), Gimtasis žodis (1927), Rūtelė (dalys 2–6 1931–1935).

Parašė: Trumpa aritmetikos pradedamoji mokslo metodika (1920; pirmoji aritmetikos mokymo metodika), Pažinkite mus (su J. Janušoniu, 1922; gamtos mokslo chrestomatija), Lietuvių kalbos pradžios mokslo metodika (1924 31925), Praktinis lietuvių kalbos vadovėlis (1928 31931), Praktinis rusų kalbos vadovėlis (1940; SSRS Vyriausiosios valdybos literatūros ir meno reikalams sprendimu sunaikintas), Lietuvių kalbos metodika (1949).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką