Meilė Julija Lukšienė

Lukšenė Meilė Julija 1913 08 20Viena 2009 10 16Vilnius, lietuvių literatūros ir kultūros istorikė, edukologė. S. Matjošaičio įdukra, K. Lukšos žmona, G. Lukšaitės‑Mrázkovos ir I. Lukšaitės motina. Habil. dr. (social. m.; ped. m. dr. 1973).

Išsilavinimas ir veikla

1942 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (lituanistiką). 1944–1949 dėstė Kauno universitete (iki 1946 Vytauto Didžiojo universitetas), 1949–1959 – Vilniaus universitete, 1951–1958 šio universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja. Dėl politinių motyvų 1959 pašalinta iš Vilniaus universiteto. 1959–1997 Pedagogikos instituto (iki 1973 Mokyklų mokslinio tyrimo institutas) vyresnioji mokslinė bendradarbė. 1988 Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė. Tyrė Lietuvos švietimo istoriją ir pedagoginę mintį, parodė švietimo istorijos svarbą, teigė, kad švietimas yra tautos kultūros dalis. 1988 viena pirmųjų iškėlė būtinybę reformuoti Lietuvos švietimą, telkė intelektualų ir mokytojų grupę reformai parengti, inicijavo jos teorinių pagrindų kūrimą. Prisidėjo prie tautinės mokyklos (1988) ir Lietuvos švietimo (1992) koncepcijų, Lietuvos švietimo reformos gairių (1993) ir bendrojo lavinimo mokyklos programos (1994) rengimo.

Knygos ir straipsniai

Meilė Julija Lukšienė Vydūno draugijos steigiamojo suvažiavimo metu Vilniaus profsąjungų rūmuose (1988, fotografas Bernardas Aleknavičius; © Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka)

Parengė (su komentarais) J. Biliūno Raštus (2 tomai 1954–1955, 3 tomai 1981–1982), S. Daukanto (1955), L. A. Jucevičiaus (1959, 1975) raštų rinkinius, parašė sintezes Lietuvių literatūros istorija: Feodalizmo epocha (su kitais, 1957), Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai (su kitais, 1983), monografijas Jono Biliūno kūryba (1956), Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje (1970), Demokratinė ugdymo mintis Lietuvoje, XVIII a. antroji–XIX a. pirmoji pusė (1985), Jungtys (2000), straipsnių apie 19 a. lietuvių rašytojus, kultūros veikėjus (A. P. Kašarauskį, A. Tatarę, K. Kontrimą), 18–19 a. Lietuvos švietimą.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio kryžius (1994), Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius (2003), UNESCO J. A. Komenskio medalis (2004).

Atminimo įamžinimas

2010 įsteigta Meilės Lukšienės premija, skiriama jauniems Lietuvos pedagogams, 2013 (teikiama nuo 2014) – Meilės Lukšienės premija, skiriama Lietuvos mokslininkams, aukštųjų mokyklų dėstytojams.

UNESCO 2013‑uosius buvo paskelbusi Meilės Lukšienės metais.

2022 12 15 Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Švietimo akademijos biblioteka tapo Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Meilės Lukšienės biblioteka (joje saugoma M. J. Lukšienės asmeninė knygų kolekcija).

Meilė Julija Lukšienė

Meilė Lukšienė. Bibliografijos rodyklė, 1937–2013 / sud. V. Račkauskaitė, Z. Daugėlaitė, G. Rinkevičienė Vilnius 2014.

2271

Matjošaitytė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką