Meilės Lukšienės premija

Méilės Lukšenės prèmija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (iki 2019 Švietimo ir mokslo ministerija) premija, skiriama Lietuvos mokslininkams, aukštųjų mokyklų dėstytojams už ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslo darbus arba reikšmingą viso gyvenimo mokslinę veiklą.

Premija įvertina Lietuvoje vykdytų ir vykdomų M. J. Lukšienės mokslinio palikimo, jos iškeltų esminių Lietuvos kultūros ir švietimo orientacinių klausimų – nacionalumo ir unversalumo santykio, kultūrinės savimonės ugdymo, kultūrinės tradicijos tęstinumo ir modernizavimo, humaniškumo, demokratiškumo praktinio įtvirtinimo valstybės ir tautos gyvenime bei kultūroje – tyrimų laimėjimus. Premijos konkursą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimu organizuoja Lietuvos mokslų akademija. Jos patvirtinta komisija vertina kandidatų mokslo darbų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose.

Meilės Lukšienės premijos logotipas

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos, mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos. Galima siūlyti vieną asmenį arba bendrą mokslo darbą parengusią asmenų grupę.

Premija įsteigta 2013, teikiama nuo 2014. Premija skiriama kas ketveri metai. Premijos dydis – 120 bazinės socialinės išmokos dydžių.

1

-Lukšienės premija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką