Meilės Lukšienės premija

Méilės Lukšenės prèmija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (iki 2019 Švietimo ir mokslo ministerija) Lietuvos pedagogams skiriama premija už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

Premija įprasmina švietimo reformos pradininkės M. J. Lukšienės atminimą, skatina pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti M. J. Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

2010–2020 premija buvo skiriama ne vyresniems kaip 35 metų asmenims, 2021 amžiaus kriterijus panaikintas kaip neteisėtas. Kandidatus premijai gauti gali teikti švietimo įstaigų vadovai, steigėjai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, savo kandidatūras gali siūlyti ir patys asmenys.

Kandidatams taikomi atrankos kriterijai: gera pedagoginio darbo pradžia ir tolesnė veikla, orientuota į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, humanizmo principais grįsta elgsena, tautiškai ir pilietiškai grįsta veikla, drąsi ir pripažinta praktika, kūrybinga veikla ugdymo procese, sėkmingi edukaciniai projektai; lyderystė mokykloje, mieste, rajone, kaime; palankūs esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimai talka kolegoms, sėkmingas bendradarbiavimas, veiklos perspektyva, orientuota į asmens brandinimą kultūrai ir Lietuvos ateičiai.

Premija įsteigta 2010. Skiriama kiekvienais metais vienam asmeniui. Teikiama kiekvienų metų spalio mėnesį – Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Premijos dydis – 120 bazinės socialinės išmokos dydžių (2020 – 4680 eurų, 2022 – 5040).

1

-Lukšienės premija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką