Mèksikos žiniãsklaida

Knygų leidyba

Per metus išleidžiama apie 15 500 pavadinimų knygų. Svarbiausios leidyklos: Grupo Editorial Patria (nuo 1933, vaikų ir grožinės literatūros), Editorial Fondo de Cultura Económica (nuo 1934, istorijos, ekonomikos, sociologijos, filosofijos, psichologijos, politikos literatūros), Universidad Nacional Autónoma de México (nuo 1935, mokslinės literatūros), Editorial Jus (nuo 1938, istorijos, filosofijos, teisės, ekonomikos, religijos literatūros), Editorial Orión (nuo 1942, archeologijos, filosofijos, psichologijos, grožinės literatūros), Fernández Editores (nuo 1943, mokomosios ir vaikų literatūros), Editorial Diana (nuo 1946, grožinės ir informacinės literatūros), Editorial Avante (nuo 1948, mokomosios ir grožinės literatūros) ir kitos.

Periodinė spauda

Pirmąjį laikraštį – Gazeta de México 1722 įsteigė ispanas J. I. de Casterena. Nacionalinė žiniasklaida pradėjo formuotis kovų dėl nepriklausomybės laikotarpiu; 1810 išleistas politikos laikraštis El Despertador Americano. 2006 ėjo 1600 periodinių leidinių (310 nacionalinių ir regioninių dienraščių).

Dienraščiai

Svarbiausi nacionaliniai dienraščiai: El Universal (nuo 1916; tiražas 166 000 egzempliorių), Excélsior (nuo 1917, nepriklausomas, tiražas 200 000 egzempliorių). La Prensa (nuo 1928, 270 000 egzempliorių), Esto (nuo 1941, sporto, 400 000 egzempliorių), Ovaciones (nuo 1947, dvi laidos, 130 000 egzempliorių), El Heraldo de México (nuo 1965, 210 000 egzempliorių), El Financiero (nuo 1981, finansų, 119 000 egzempliorių; visi Meksike), regioniniai dienraščiai: El Dictamen (nuo 1898, Veracruzas, 2006 tiražas 38 000 egzempliorių), El Informador (nuo 1917, Guadalajara, 50 000 egzempliorių), El Porvenir (nuo 1919, Monterrey, 75 000 egzempliorių), La Opinión (nuo 1924, Torreónas, 40 000 egzempliorių), El Norte (nuo 1938, Monterrey, 134 000 egzempliorių), El Heraldo de Toluca (nuo 1955, Toluca, 90 000 egzempliorių).

Savaitraščiai ir žurnalai

Eina savaitraščiai: Impacto (nuo 1949, politikos, 115 000 egzempliorių), Segundamano (nuo 1986, visuomenės, 105 000 egzempliorių; abu Meksike) ir kiti, žurnalai Comercio (nuo 1960, mėnesinis verslo, 50 000 egzempliorių), Proceso (nuo 1976, savaitinis politikos ir kultūros, 100 000 egzempliorių), Muy Interesante (nuo 1984, mėnesinis mokslo populiarinamasis, 250 000 egzempliorių), Conozca Más (nuo 1990, mėnesinis mokslo, 90 000 egzempliorių; visi Meksike), Fama (nuo 1995, Monterrey, ketvirtinis, verslo, 350 000 egzempliorių) ir kiti.

Radijas ir televizija

Radijas veikia nuo 1921, televizija – nuo 1950 metų. Nacionalinė televizija Televisión de la República Mexicana (nuo 1950) transliuoja informacines ir kultūrines laidas. 2006 buvo apie 1400 radijo stočių, apie 650 televizijos bendrovių, dauguma komercinės.

Naujienų agentūros

Meksike nuo 1968 veikia vyriausybės naujienų agentūra Noticias Mexicanas (NOTIMEX). Yra dvi privačios naujienų agentūros – Agencia Mexicana de Información (AMI, nuo 1971) ir Agencia de Información Integral Periodística (AIIP, nuo 1987).

2617

Meksika

Meksikos gamta

Meksikos gyventojai

Meksikos konstitucinė santvarka

Meksikos partijos ir profsąjungos

Meksikos ginkluotosios pajėgos

Meksikos ūkis

Meksikos istorija

Meksikos santykiai su Lietuva

Meksikos švietimas

Meksikos literatūra

Meksikos architektūra

Meksikos dailė

Meksikos muzika

Meksikos choreografija

Meksikos teatras

Meksikos kinas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką