Memorandumas vokiečių generaliniam komisarui Kaune

Memorándumas vókiečių generãliniam komisãrui Kaunè, lietuvių pasipriešinimo nacių okupacijai dokumentas. 1942 11 14 įteiktas vokiečių generaliniam komisarui Kaune. Jį pasirašė J. P. Aleksa, K. Grinius ir M. Krupavičius. Memorandumu buvo protestuojama prieš Lietuvos kolonizavimą (grąžinant pagal 1940 pabaigos Vokietijos ir SSRS gyventojų repatriacijos sutartį iš Lietuvos į Vokietiją išvykusius vokiečių tautybės repatriantus ir kitus asmenis), jos piliečių (lietuvių, lenkų, rusų, žydų) masinį iškeldinimą (vykdomą net ir naktimis, neleidžiant pasiruošti ir pasiimti pagal nustatytas normas priklausančio turto) iš namų ir ūkių, vežimą darbams į Vokietiją, t. p. prieš apskričių viršininkų, žemės tvarkytojų, policijos ir lietuvių savisaugos batalionų (policijos batalionai) vertimą dalyvauti ūkininkų iškeldinime. Dokumente t. p. akcentuojamas lietuvių tautos siekis atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Visi pasirašiusieji Memorandumą buvo gestapo suimti ir tardomi. J. P. Aleksai ir K. Griniui pasiūlyta, kreipiantis į lietuvių tautą, paskelbti nacių okupantams palankų atsišaukimą; abu pasiūlymą griežtai atmetė. K. Grinius dėl senyvo amžiaus vokiečių valdžios buvo išsiųstas į Selemos Būdą (Sasnavos vlsč.), J. P. Aleksa ir M. Krupavičius – į Eitkūnų kalėjimą, vėliau – į Tilžę ir laikyti specialiame kambaryje prie gestapo. Pradingus jų bylai, 1943 J. P. Aleksa buvo internuotas Berlyne, M. Krupavičius – Regensburge.

465

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką