metalų organiniai junginiai

metãlų orgãniniai junginia, junginiai, kuriuose metalo atomas tiesiogiai susijungęs su anglies C atomu. Skirstomi į paprastuosius, pvz., metilnatris CH3Na, ir mišriuosius (metalas susijungęs ne tik su organinio radikalo C atomu, bet ir su vienu arba keliais anijonais), pvz., metilcinko jodidas CH3ZnI. Pagal metalo ir anglies atomų cheminį ryšį metalų organiniai junginiai skirstomi į kovalentinio ryšio, joninio ryšio, pvz., Na+(C6H5), daugiacentrio ryšio (M–C–M; čia M – litis, magnis, berilis, aliuminis), pvz., [Al(CH3)3]2, ir π‑ryšio (būdingas pereinamųjų metalų organiniams junginiams) metalų organiniai junginiai. Cheminis ryšys lemia metalų organinių junginių fizikines savybes: kuo ryšys mažiau poliškas, tuo metalų organiniai junginiai patvaresni, atsparesni šilumai. Daugelis metalų organinių junginių reaguoja su ore esančiu vandeniu, deguonimi, gali savaime užsidegti, išskyrus IV B ir V B grupių metalų organinius junginius, kurie yra patvarūs ore. Metalų organiniams junginiams būdingos stiprių bazių savybės. Gaunami metalams reaguojant su angliavandeniliais arba iš halogenarenų, halogenalkanų, nesočiuosius angliavandenilius veikiant pereinamaisiais metalais arba jų druskomis, t. p. vieni metalų organiniai junginiai iš kitų. Naudojami gryniesiems metalams gauti, kaip organinės sintezės žaliava, polimerizacijos ir kopolimerizacijos iniciatoriai, pvz., ličio, kalcio organiniai junginiai, vario acetilidai. Trifenilstibiu (C6H5)3Sb stabilizuojama butilkaučiuko guma, jo dedama į antifrikcinius tepalus, difenilstibio chloridas (C6H5)2SbCl naudojamas poliesterių degumui mažinti, kadmio organiniai junginiai – ketonams sintetinti, polimerizacijai katalizuoti, magnio organiniai junginiai – aktyviajam vandeniliui junginiuose nustatyti, trifenilbismutas (C6H5)3Bi – epoksidinėms dervoms kietinti, stiklo pluošto adhezijai didinti, aliuminio organiniai junginiai – tetraetilšvinui, grynajam aliuminiui, didelės molekulinės masės alkoholiams gaminti. Arseno organiniai junginiai, pvz., difenilarsinchloridas (C6H5)2AsCl, liuizitas ClCH=CHAsCl2, – kovinės nuodingosios medžiagos, salvarsanas, arenalis buvo vartojami kaip vaistai. Kai kurie gyvsidabrio organiniai junginiai naudojami kaip fungicidai, alavo organiniai junginiai – dažams, lakams gaminti, kaip katalizatoriai, fungicidai, polimerų stabilizatoriai. Alavo, berilio, švino, gyvsidabrio organiniai junginiai labai nuodingi. Alavo organiniai junginiai kaupiasi žinduolių, žuvų, paukščių kepenyse, veikia imuninę sistemą, nervines ląsteles, embriono vystymąsi. Tetraetilšvinas (benzino antidetonatorius) dėl nuodingumo nenaudojamas.

1659

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką