Mẽtų žõdis, išrinktas ir paskelbtas leksikos vienetas, geriausiai atspindintis metų gyvenimo aktualijas ir visuomenės nuotaikas, taikliausiai įvardijantis naujus, konkrečiam metui būdingus reiškinius.

Nuo 1971 renkamas ir skelbiamas vokiškai kalbančiose šalyse. Vėliau pradėjo skelbti ir kitos šalys (Australija, Austrija, Didžioji Britanija, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Latvija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Vengrija, Vokietija ir kitos), t. p. jį renka ir skelbia žodynų (Cambridge Dictionary, Collins Dictionary, Dictionary.com, Le Robert, Merriam-Webster, Oxford Dictionary ir kiti) leidėjai.

Metų žodžio rinkimus rengia mokslinės filologų draugijos (Jungtinėse Amerikos Valstijose – Amerikos dialektų draugija), mokslo tiriamosios institucijos (Lenkijoje – Varšuvos universiteto Lenkų kalbos institutas), visuomeninės organizacijos (Latvijoje – Rygos latvių bendrijos Latvių kalbos plėtros komisija drauge su Latvijos rašytojų sąjunga ir Latvijos mokslų akademijos Terminologijos komisija).

Metų žodžio kandidatų sąrašai sudaromi šiais pagrindiniais būdais: remiamasi žodžių vartojimo ir internetinių paieškų dažnumu (Dictionary.com), visuomenės siūlymais (Latvija) arba žodžių dažnumo stebėsena derinama su visuomenės siūlymais (Varšuvos universiteto Lenkų kalbos institutas). Metų žodis skelbiamas atsižvelgiant į specialistų komisijos balsavimą arba rengiami 2 atskiri specialistų ir visuomenės balsavimai.

Kai kuriose šalyse, be Metų žodžio, dar renkamas jaunimo Metų žodis (Lenkijos leidykla PWN), Metų sparnuotasis posakis ir Metų antižodis (Latvija). Vyksta ir kitokių rinkimų: latviškiausio žodžio rinkimai (2020, Latvija), gražiausio lenkiško žodžio rinkimai (2019, Lenkija).

2008 savo interneto svetainėje pirmą kartą gražiausio žodžio ir piktžodžio rinkimus surengė Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Gražiausiu žodžiu išrinktas jaustukas ačiū, piktžodžiu – pertaras ta prasme, 2009 smagiausiu ištiktuku – keberiokšt. 2010 ši komisija surengė tautinio 20‑mečio veiksmažodžio rinkimus (išrinkti veiksmažodis emigruoti ir veiksmažodinis daiktavardis tikėjimas).

Nuo 2017 Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus Lietuvoje rengia Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas ir naujienų portalas alfa.lt (iki 2018 portalas lzinios.lt). Metų žodžio ir Metų posakio kandidatus visus metus siūlo visuomenė. Internetinio balsavimo sąrašus rengia ir portalui alfa.lt pateikia visuomeninė komisija iš 8 narių (kalbininkų, žurnalistų, vertėjų, literatūrologų). Komisijos sudėtį 3 metams tvirtina Lietuvių kalbos draugijos valdyba. Internetinis balsavimas už Metų žodį ir Metų posakį vyksta nuo 01 20. Atskirai Metų žodį ir Metų posakį renka komisija. 02 21 (Tarptautinę gimtosios kalbos dieną) skelbiami visuomenės ir komisijos balsavimo rezultatai.

Metų žodžiu visuomenės rinkimuose yra tapę žodžiai švaistuomenė ‘švaistyti linkusi visuomenė’ (2017), veryganas, -ė ‘kas aktyviai palaiko alkoholio ribojimus ir apskritai visą sveikatos ministro politiką’ (2018), gaisras (2019), melagiena ‘melaginga naujiena’ (2020), išcvirkinimas ‘Petro Cvirkos paminklo pašalinimas iš Vilniaus skvero’ (2021). Komisijos išrinkti Metų žodžiai: nuošliauža (2017), šimtmetis (2018), trinkelizacija ‘viešųjų erdvių klojimas trinkelėmis’ (2019), kaukė (2020), skiepai / skiepas (2021).

Metų posakiu visuomenės rinkimuose yra tapę Laikausi kaip Gedimino kalnas! (2017), Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu! (2018), Mes dzūkai – ne paspirtukai! (2019), Knygnešių tautos nesustabdysi! (2020), Ėjo vaikučiai į mokyklėlę: Teams, teams, teams, Zoom, zoom, zoom į mokyklėlę! (2021). Komisijos išrinkti Metų posakiai buvo Laikausi kaip Gedimino kalnas! (2017), Vaikų teises iškviesiu! (2018), Mes dzūkai – ne paspirtukai! (2019), Knygnešių tautos nesustabdysi! (2020), Dėl ko šiandien riesimės? (2021).

Metų žodžio ir Metų posakio, Gražiausio žodžio ir Gražiausio posakio rinkimus t. p. rengia įvairios įstaigos (darželiai, mokyklos, bibliotekos). Nuo 2018 visuomeninis transliuotojas rengia LRT žodžio ir LRT posakio rinkimus. Jų rezultatai skelbiami 05 07 (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną).

3220

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką