Dummet Michael (Maiklas Dãmitas), Dummett 1925 06 27Londonas 2011 12 27Oksfordas, anglų logikas. Analitinės filosofijos atstovas. Seras (1999). Britų akademijos (1968–84 ir nuo 1995) ir Amerikos menų ir mokslų akademijos narys (nuo 1985).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1950 baigė Oksfordo universitetą, 1962–92 jame dėstė.

Tyrimų sritys ir idėjos

Analizavo L. Wittgensteino ir F. L. G. Frege’s filosofines teorijas, tyrė sąvokų bei teiginių reikšmę ir jų vartosenos kontekstą, hipotezių patikrinamumo problemas. Anot M. Dummeto, neaiškumai filosofinėse teorijose yra kalbinio pobūdžio. Realumas filosofijoje turi būti grindžiamas semantika; metafizinės ar intuityvios išvados yra nepatikimos, nes jų negalima empiriškai pagrįsti.

Michael Dummett (2004)

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Frege: Kalbos filosofija (Frege: Philosophy of Language 1973), Intuityvizmo elementai (Elements of Intuitionism 1977), Tiesa ir kitos paslaptys (Truth and Other Enigmas 1978), Loginis metafizikos pagrindas (The Logical Basis of Metaphysics 1991), Frege: Matematikos filosofija (Frege: Philosophy of Mathematics 1991), Style and Grammar (Stilius ir gramatika 1993), Analitinės filosofijos kilmė (Origins of Analitical Philosophy 1993), Kalbos jūros (The Seas of Language 1993), Apie imigraciją ir pabėgėlius (On Immigration and Refugees 2001), Tiesa ir praeitis (Truth and the Past 2005), Mintis ir tikrovė (Thought and Reality 2006), Gamta ir filosofijos ateitis (The Nature and Future of Philosophy 2010).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką