Jackiewicz Mieczysław (Mečyslavas Jackèvičius) 1931 03 26Bokšiškės (Vilniaus kr.), lenkų literatūrologas, vertėjas. Vienas žymiausių lietuvių literatūros ir kultūros žinovų bei propaguotojų Lenkijoje. Iki 1944 gyveno Vilniuje, studijavo Trakų pedagoginėje mokykloje, dirbo mokytoju Mickūnuose. 1956 repatrijavo į Lenkiją. Nuo 1969 Olsztyno aukštojoje pedagoginėje mokykloje, nuo 1990 ir Poznanės universitete dėstė lietuvių literatūrą; profesorius (1999). 1998–2002 Lenkijos generalinis konsulas Vilniuje.

Veikalai

Veikaluose (Lenkų literatūra Lietuvoje XVI–XX amžiuje / Literatura polska na Litwie w XVI–XX wieku 1993, Lietuvių literatūra Lenkijoje XIX ir XX amžiuje / Literatura litewska w Polsce w XIX i XX wieku 1999, Lietuvių literatūros istorija iki 1917 metų / Dzieje literatury litewskiej do 1917 roku 2003) daugiausia tyrinėjo lenkų ir lietuvių bei kitų literatūrų sąveiką. Išleido daugiau kaip 20 knygų apie lietuvių kultūros paminklus ir lenkų kultūrą Lietuvoje bei įžymius veikėjus (Vilniaus Rasos: Vadovas po kapines / Wileńska Rossa: Przewodnik po cmentarzu 1993, Vilnius ir apylinkės: Vadovas / Wilno i okolice: Przewodnik 1997, Lenkai Lietuvoje 1918–2000: Biografinis žodynas / Polacy na Litwie 1918–2000: Słownik biograficzny 2002, Lietuvių kultūros žodynas / Leksykon kultury litewskiej 2005). Sudarė lietuvių apsakymų antologiją Amžinai žaliuojantis klevas (Wiecznie zielony klon 1990). Išvertė lietuvių rašytojų kūrinių.

778

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką