Akeláitis Mikalojus 1829 12 05Čiuoderiškės (Kvietiškio vlsč.) 1887 09 27Paryžius, lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, kalbininkas. Mokėsi Marijampolės keturklasėje mokykloje, dirbo namų mokytoju. Nuo 1850 gyveno Varšuvoje, rašė į lenkų spaudą. 1858 gyveno Svirlaukyje (Latvija), vėliau Varniuose, Rietave, Vilniuje. Bendravo su S. Daukantu, M. Valančiumi, susirašinėjo su J. I. Kraszewskiu. Laiške M. Balińskiui rašė apie knygų lietuvių kalba leidimo būtinumą (išspausdinta leidinyje Teka Wileńska 1858). Įsteigė Lietuviškų knygų leidimo fondą, kurio lėšomis išleista skaitinių knygelių kaimo žmonėms. 1861 parašė eiliuotų atsišaukimų (Gromata Vilniaus senelio, Pasaka senelio), raginančių valstiečius sukilti. Dalyvavo 1863 sukilime (Augustavo vaivadijos komisaro padėjėjas); laikėsi unijinių pažiūrų. Parengė ir redagavo laikraštį Žinia apie lenkų vainą su maskoliais (1864). 1864 emigravo į Prancūziją. Buvo Paryžiaus lietuvių draugijos Želmuo pirmininkas. Bendradarbiavo Aušroje, Gazietoje lietuviškoje (Jungtinės Amerikos Valstijos). Lietuvių didaktinės literatūros vienas kūrėjų.

Mikalojus Akelaitis

Kūryba

Parašė apysaką Kvestorius, po Lietuvą važinėdamas, žmones bemokinąsis ir Jonas Išmisločius kromininkas (abi 1860), kuriose propagavo blaivybę, pateikė istorinių, geografinių, gamtos žinių. Parengė elementorius: Lamentorius, arba Pradžia mokslo, sudėta mažiems vaikeliams (1860, išėjo 5 leidimai; jame įdėta beletristiškai parašytų pamokymų valstiečiams), Lietuviškas elementorius (1860). Lenkų kalba parašė lietuvių kalbos gramatiką (1890). Į lenkų kalbą proza išvertė K. Donelaičio Metus (neišspausdinta). Rinko lietuvių tautosaką, rengė lietuvių–lenkų kalbų žodyną, sukūrė technikos, gramatikos terminų (pvz., žodynas).

L: A. Janulaitis Mikalojus Akelaitis Vilnius 1969.

1429

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką