Kiõšis Mikelis 1868 08 01Smeltė (prie Klaipėdos) 1927 11 08Tilžė, Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos darbuotojas. 1882–86 Priekulės spaustuvėje įgijęs raidžių rinkėjo profesiją, 1886–1924 dirbo O. von Mauderode’s spaustuvėje Tilžėje, nuo 1924 – Ryto spaudos ir leidybos bendrovėje Klaipėdoje. 1890–1923 redagavo laikraštį Nauja Lietuviška ceitunga (su priedais Laukininkas ir Kaimynas), 1923–24 – Klaipėdos krašto Mažažemių valstiečių susivienijimo laikraštį Laukininkas (visi Tilžėje), 1924–27 – Lietuvos keleivį (Klaipėdoje). 1889–1922 sudarė ir redagavo O. von Mauderode’s leidžiamą kalendorių Lietuviškos kalendros, 1926–27 – Ryto bendrovės leidžiamas Mažosios Lietuvos kalendras. Iš vokiečių kalbos vertė religinę literatūrą, parašė knygą apie lietuvius I pasauliniame kare (1917; neišleista, rankraštis dingęs). Buvo Didžiajai Lietuvai skirto laikraščio Žemaičių ir Lietuvos apžvalga (1890 ir 1892–95) atsakomuoju redaktoriumi. Vienas Prūsų lietuvininkų susivienijimo įkūrėjų (1919). Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės Tilžės ir Pakalnės apskričių sekretorius (1892 09 12–1908). Nepaisydamas valdžios spaudimo skatino lietuvius rinkti savo atstovus į Vokietijos Reichstagą. Buvo vokietinimo politikos priešininkas, lietuvių kultūrinės autonomijos šalininkas. Po Versalio taikos (1919) propagavo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos valstybės idėją.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką