„Mikita“, lietuvių liaudies šokis. Muzikinis metras 2/4, tempas greitas. Šokant dainuojama. Manoma, atsirado iš piemenų šokio. Vyrai šokdavo su balanomis arba lazdomis. Balanas sudėdavo kryžmai ant žemės ir šokdavo aplink jas; lazdas dviese laikydavo už galų ir sukdavosi, per jas kilnodavo kojas, paskui padėdavo ant žemės ir šokdavo aplink jas. Nuo seno buvo šokama beveik visoje Lietuvoje. 19 a. viduryje Mikitą mini A. P. Kašarauskis. Merkinės apylinkėse šoktą Mikitą 1937 scenai pritaikė V. Petronis ir K. Marijošienė, vėliau išplėtojo ir papildė M. Baronaitė ir J. Lingys. Be lazdų ir balanų moterų šokamas šokis buvo vadinamas Mikitiene. 1939 jį scenai pritaikė B. Gaučytė.

šokis Mikita (1935, Merkinė)

Mikitienė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką