„Mindaugas“, Argentinos lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugija.

Įkurta 1931 Berisso mieste. Pagrindinis organizacijos tikslas – išlaikyti ir puoselėti lietuvybę. 1934 veikė privati lituanistinė mokykla (ją lankė 30 vaikų). Nuo 1956 Mindaugas priklauso Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybai (ALOST). 1959 02 draugija įsigijo nuosavas patalpas. Jos nariai dalyvavo draugijos Nemunas, lietuvių parapijos Avellanedoje, Susivienijimo lietuvių Argentinoje, Argentinos lietuvių centro renginiuose.

21 a. 2 dešimtmetyje draugija turėjo chorą (įkurtas 1986), vaikų ansamblį Pumpurėlis, jaunimo ir suaugusiųjų tautinių šokių grupes. Mindaugas rengia Vasario 16, Mindaugo karūnavimo, Motinos dienos švenčių minėjimus, stovyklas, dalyvauja emigrantų šventėse.

1931 turėjo 31, 1935 – 234, 2008 – 88 narius.

Pirmininkai: F. Griška, V. Stundžia, M. Tamoliūnas, P. Rožanskas, C. Palucas, O. Bakanas, J. Sisliauskas, V. Bukauskas, L. P. Česūnas, Leonardo Perotti, Miriam Griszka (nuo 2019).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką