Kvietkáuskas Mindaugas 1976 05 27Panevėžys, lietuvių literatūrologas, poetas. Dr. (hum. m., 2006). 2000 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1999–2002 dirbo žurnalo Metai redakcijoje. 2002–03 studijavo judaiką Oksfordo universiteto Hebrajų ir judaikos studijų centre. Nuo 2005 dėsto Vilniaus universitete; profesorius (2022). 2008–19 dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, 2008–18 direktorius. 2018–20 Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas (nuo 2023).

Mindaugas Kvietkauskas

Mokslinė ir kūrybinė veikla

Tiria daugiakalbę ir šiuolaikinę Lietuvos literatūrą ir judaiką (parašė monografiją Vilniaus literatūrų kontrapunktai: Ankstyvasis modernizmas 1904–1915 2007, knygą Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai, su V. Daujotyte, 2011, lenkų kalba 2014, išvertė Cz. Miłoszo knygą Poezijos liudijimas: Šešios paskaitos apie mūsų amžiaus skaudulius, su B. Speičyte, 2010, sudarė straipsnių rinkinį Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa 2012). Parengė Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškių rinkinį Tokią gražią kartą man atsiuntei... (su B. Speičyte, 2002), sudarė straipsnių rinktinę anglų kalba apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą Transitions of Lithuanian Postmodernism. Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period (2011), sudarė S. Nėries poezijos rinktinę Tolimas sapnas (2016).

Išleido eilėraščių rinkinį Rabi (1998, jame vyrauja antikos, Biblijos ir lietuvių kultūros įvaizdžiai), esė rinkinį Uosto fuga (2016, Lietuvos rašytojų sąjungos premija 2018).

Judaika

Iš jidiš kalbos išvertė Esfiros Bramson-Alpernienės Prie judaikos lobio (2009), A. Sutzkeverio Žaliasis akvariumas (2013), Dešimt eilėraščių = Ten Poems (su kitais, 2020), sudarė ir išvertė Icchoko Radaševskio knygą Vilniaus geto dienoraštis, 1941–1943 = Togbuch fun Vilner geto, 1941–1943 (2018), sudarė Matildos Olkinaitės kūrybos rinkinį Atrakintas dienoraštis (2019), išvertė M. Kulbako romaną Mesijas, Efraimo sūnus (2022).

Apdovanojimai

B. Savukyno premija (2016), Lietuvos rašytojų sąjungos premija (2018), Gedimino ordino Riterio kryžius (2018). Ordino Už nuopelnus Lenkijos Respublikai Kavalieriaus kryžius (2019).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką