Maksimáitis Mindaugas 1933 06 13Kėdainiai, lietuvių teisininkas. O. Maksimaitienės sūnus. Habil. dr. (social. m.; teisės m. dr. 1984).

Išsilavinimas ir veikla

1956 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1955–60 dirbo prokuratūros tardytoju Kėdainiuose, Vilniuje. 1960–63 mokėsi aspirantūroje Mokslų akademijos Ekonomikos instituto Teisės sektoriuje, 1969, 1978 ir 1984 tobulinosi Maskvos M. Lomonosovo universitete. 1963–2002 dėstė Vilniaus universitete, 1997–2013 dėstė Mykolo Romerio universitete (1997–2000 Lietuvos teisės akademija, 2000–04 Lietuvos teisės universitetas), 2000–10 Teisės istorijos katedros vedėjas; profesorius (1986), profesorius emeritas (2013). 1992–2000 Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Teisės skyriaus vadovas. Mokslinės veiklos sritis – Lietuvos teisės ir teisinės minties istorija. Parašė daugiau kaip 150 įvairių mokslo darbų teisės istorijos ir konstitucinės teisės klausimais.

Mindaugas Maksimaitis

Knygos

Svarbiausi veikalai: Mykolo Römerio mokslas apie valstybę (su kitais, 1997), Lietuvos valstybės ir teisės istorija (su S. Vansevičiumi, 1997), Užsienio teisės istorija (1998 22002), Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais (2001), Lietuvos konstitucinė teisė (su kitais, 2001 22002), Lietuvos teisės istorija (su kitais, 2002), Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė) (2005), Mykolas Römeris – Lietuvos sūnus (2006), Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje (1928–1940) (2006), Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda (su kitais, 2007), Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga (su kitais), Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2007 metais (su J. Machovenko, abi 2008), Prezidentas valstybinės valdžios sistemoje (su kitais), Mažoji konstituanta. Lietuvos Taryba atkuriant valstybingumą, Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944–1990) (su kitais, visos 2011), Lietuvos notariato istorija (su kitais, 2012), Lietuvos konstitucionalizmas: praeitis ir dabartis (Lithuanian constitutionalism: the past and the present, su kitais 2017), Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis (su kitais, 2018).

Parašė vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams Lietuvos konstitucinė teisė (su kitais, 2001 42017). Spaudai iš rankraščių parengė M. P. Römerio veikalus: Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai (2008), Lietuvos sovietizacija 1940–1941: istorinė sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas (1989 22011), Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos (2 dalys 1990).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (2007).

640

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką