Tamošáitis Mindaugas 1976 12 27Užbaliai (Jurbarko rj.), lietuvių istorikas, pedagogas. Dr. (hum. m., 2011).

Išsilavinimas ir veikla

2001 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1998 dirba mokytoju Vilniuje. Nuo 2003 dirba ir Lietuvos edukologijos universitete (2011–18 Vilniaus pedagoginis universitetas, nuo 2018 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija).

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos partijų istorija, Lietuvos parlamentarizmas 20 a.–21 a. pradžioje, Lietuvos politinė raida 1918–1940 laikotarpiu, 20 a. lietuvių rašytojų visuomeninė ir politinė veikla.

Svarbiausi veikalai: Lietuvos Seimo istorija: XX–XXI a. pradžia (su kitais, 2009, t. p. atsakingasis redaktorius), Didysis apakimas: lietuvių rašytojų kairėjimas 4‑ajame XX a. dešimtmetyje (2010), Vinco Krėvės‑Mickevičiaus politinė biografija: rašytojo tragedija politikoje (2012; apie V. Krėvę), Lietuvos vokiečiai tarp dviejų pasaulinių karų: metmenys tapatybės istorijai (su S. Kaubriu, 2013), Kazys Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos politiniame gyvenime, 1926–1940 (2014; apie K. Grinių), Nuo Kazio Griniaus iki Antano Smetonos: Lietuva 1926–1927 metais (su A. Svarausku, 2014), Skausmingas praregėjimas: lietuvių rašytojai Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu (2014), Istorija ir visuomenė: „Lietuvos kovų ir kančių istorijos“ leidybos peripetijos (2014), Prieštaringas iš(si)laisvinimas: lietuvių rašytojai tautinio atgimimo laikotarpiu (2016), Mes esam Šiaurės krašto… : poetui Eugenijui Matuzevičiui (1917–1994) – 100 metų (2017; apie E. Matuzevičių), Epochų virsmo sūkuriuose: Algirdo Brazausko politinė biografija (su Sauliumi Grybkausku, 2018; apie A. M. Brazauską), Žmogus, jungęs epochas: Algirdo Brazausko politinė biografija (su S. Grybkausku, 2019), Atisakęs būti Lietuvos diktatoriumi: Politikas Mykolas Sleževičius (2020; apie M. Sleževičių).

Mindaugas Tamošaitis

Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių. Parašė knygą Lietuvos istorija kiekvienam (su kitais, 3 leidimai 2018 42020, ukrainiečių kalba 2018). Istorijos vadovėlių XI–XII klasėms ir istorinių vadovėlių serijos Raktas (VII–X klasėms) projektų vadovas, vienas autorių. Sudarė leidinius: Didžiojo Lietuvos parlamentarų biografinio žodyno 2 tomą (su A. Ragausku, 2006), 3 tomą (2007), 4 tomą (su A. Ragausku ir Danute Blažytė‑Baužiene, 2018), Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988–1993 m.) (su L. Truska, 2009), Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas (su Algiu Bitautu, 2016).

-Mindaugas Tamošaitis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką