Tomónis Mindaugas 1940 08 28Vilnius 1975 11 05Vilnius, lietuvių poetas, filosofas, pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui dalyvis. S. Tomonio sūnus. Technikos m. kand. (1967).

Mindaugas Tomonis

1962 baigė Kauno politechnikos institutą (chemijos technologiją). Nuo 1968 dirbo Puslaidininkių fizikos institute, vėliau Paminklų konservavimo institute Vilniuje. 1970–75 Tomo Kuršio slapyvardžiu eilėraščius spausdino almanache Poezijos pavasaris, savaitraštyje Literatūra ir menas. 1974–75 sovietinės valdžios institucijoms įteikė pareiškimus, kuriuose reikalaujama atkurti Baltijos šalių valstybingumą, surengti demokratinius rinkimus, pastatyti paminklus okupacijos aukoms, įvesti mokyklose fakultatyvų tikybos dėstymą, leisti religinius periodinius leidinius, paskelbti nedarbo dienomis religines šventes. Du kartus buvo uždarytas į Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninę. Neaiškiomis aplinkybėmis žuvo po traukiniu netoli Rasų kapinių Vilniuje.

Kūryba

Kaip autentiškas mąstytojas atsiskleidė filosofinėje apybraižoje Žinia (parašyta 1972–73), poleminiame harmoningos pasaulėžiūros ieškojimų dienoraštyje, sukurtame emociškai pakylėta loginių sąvokų kalba, pereinančia į poetinius gamtos vaizdus, palyginimus, metaforas. Remiantis fizikos ir biofizikos duomenimis joje įrodinėjama, kad visos monados sudarytos iš transcendentinių dvasinės energijos kvantų, o Dievas yra monadų visuma, kad mirtis yra tik laikinas monadų poilsis, o žmogaus būties esmė yra veržimasis į Dievą. Komunizmas laikomas bedvase pasaulėžiūra ir prievartos doktrina, todėl pasmerktas žlugti. Rankraščiais paliktuose poezijos rinkiniuose Atodanga, Pro snaigių užuolaidą (parašyta apie 1971), Rašmenys ant smėlio (parašyta 1973) preliudais ir fugomis įvardytų eilėraščių struktūra grindžiama pasikartojančių žodžių ir garsų muzikiniu srautu, artimu simbolizmo poetikai, jų vyksmą sudaro nuostabos refleksija dieviškosios pasaulio begalybės akivaizdoje, siekiama išreikšti amžinosios tiesos troškimą. M. Tomonio kūryba ženklino idealistinės pasaulėžiūros atgimimą sovietinės Lietuvos kultūroje.

Tomas Kuršis

R: M. Tomonis Žinia: filosofinė apybraiža, poezija, dienoraščio fragmentai, laiškai, dokumentai Vilnius 1995.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką