minstras prmininkas, premjèras (pranc. premier – pirmasis), daugelyje valstybių vyriausybės (ministrų kabineto, ministrų tarybos ir kitų) vadovas. Ministras pirmininkas nustato vyriausybės vykdomos politikos pagrindines kryptis, koordinuoja ministrų veiklą, tvirtina posėdžių darbotvarkę, sprendžia svarbiausius valstybės vidaus ir užsienio politikos klausimus ir kita. Itin dideli įgaliojimai ministrui pirmininkui suteikiami parlamentinės valdymo formos šalyse, kuriose jis kartu yra ir vykdomosios valdžios vadovas. Mišriose (pusiau prezidentinėse) respublikose ministrui pirmininkui suteikti nedideli įgaliojimai, nes vyriausybės vadovo funkcijas atlieka prezidentas (pvz., Prancūzijoje).

Absoliutinėse, dualistinėse monarchijose, prezidentinėse respublikose faktinis vyriausybės vadovas yra pats valstybės vadovas. Parlamentinėse ir mišriose (pusiau prezidentinėse) respublikose, t. p. konstitucinėse monarchijose skiriamas vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, federalinis kancleris, ministrų tarybos pirmininkas ir kita. Parlamentinės valdymo formos šalyse (pvz., Graikijoje, Indijoje, Italijoje, Kanadoje) valstybės vadovas ministru pirmininku dažniausiai skiria partijos, laimėjusios parlamento rinkimuose, lyderį. Kai kuriose šalyse (pvz., Ispanijoje, Japonijoje, Suomijoje, Vokietijoje) asmuo, pretenduojantis užimti ministro pirmininko postą, nustatomas tiesiogiai balsuojant parlamente ir tik po to parlamento valia išreiškiama atitinkamu valstybės vadovo teisės aktu. Izraelyje 1996–2001 ministrą pirmininką tiesiogiai rinko gyventojai kartu su rinkimais į parlamentą. Kai kuriose prezidentinėse respublikose ministro pirmininko pareigybės nėra, jo funkcijas atlieka prezidentas (Jungtinės Amerikos Valstijos).

Lietuvoje ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Prezidentas. Ministras pirmininkas yra vykdomosios valdžios vadovas, savo potvarkiais skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės kanclerį, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir Vyriausybės įstaigų vadovus, atstovauja Vyriausybei santykiuose su Prezidentu, Seimu, savivaldybėmis ir kita.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

301

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką