mško gasras dažniausiai kyla dėl neatsargumo. Daro didžiulę žalą miško ūkiui: sunaikina daug medienos, sumažina medžių prieaugį, pablogina rūšinę medynų sudėtį, padidina miško kenkėjų poveikį; žūva dalis miško gyvūnijos, daugiausia jauniklių. Būna požeminių (dega durpynai), žemutinių (dega paklotė, pomiškis, trakas, kelmai) ir lajinių (dega medžių lajos). Viena gaisro rūšis gali pereiti į kitą. Ugnies plitimo greitis priklauso nuo miško drėgmės, vėjo greičio, gaisro rūšies. Požeminis miško gaisras plinta 0,5–5 m per parą, žemutinis iki 1 m ir lajinis iki 3 m per 1 min; vidutinis žemutinis – 1–3 m ir lajinis – 3–100 m per 1 min; stiprus žemutinis – daugiau kaip 3 m ir viršutinis – daugiau kaip 100 m per 1 minutę.

miško gaisras

miško gaisras

miško gaisras

Gaisro gesinimo būdai

Kasami grioviai iki mineralinio sluoksnio arba gruntinio vandens, kad neplistų požeminis miško gaisras; gesinama naudojant aviaciją. Lajinis gaisras stabdomas dirbtinai sukeltu gaisru, plintančiu priešais gesinamąjį gaisrą. Žemutinis miško gaisras gesinamas šluotomis, žemėmis, vandeniu, priešais plintantį gaisrą išariama miško paklotė, naudojamos cheminės priemonės ir priešpriešinė ugnis.

Priešgaisrinė apsauga

Profilaktinės priemonės: gaisrinės saugos juostos ir barjerai, žvalgymas iš bokštų, lėktuvų, dirbtinių Žemės palydovų.

1208

-gaisras

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką