mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo

mtingas prie A. Mickẽvičiaus pamiñklo, pirmasis per SSRS okupaciją ir aneksiją Lietuvoje protesto mitingas 1987 08 23 Vilniuje.

Tikslas – 48‑ųjų Molotovo–Ribbentropo pakto (1939 08 23) metinių paminėjimu atkreipti Lietuvos ir pasaulio visuomenės dėmesį į pakto padarinius, Baltijos šalių sovietinę okupaciją. Mitingo iniciatorius – Lietuvos laisvės lygos vadovas A. Terleckas; organizacinei grupei dar priklausė V. Bogušis, P. Cidzikas ir F. N. Sadūnaitė. KGB Lietuvos padaliniui apie rengiamą mitingą tapo žinoma, kai Vakarams perduotą informaciją apie jo vietą ir laiką 1987 07 pabaigoje paskelbė laidas lietuvių kalba transliuojančios užsienio radijo stotys.

mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo

KGB pareigūnai oficialiai perspėjo mitingo pagrindinius organizatorius (juos nustatė saugumo agentai) ir grasino mitingą išvaikyti, jei jame kalbės Lietuvos laisvės lygos veikėjai A. Terleckas ir V. Bogušis. Mitingo rengėjai iš anksto buvo smerkiami sovietinėje periodinėje spaudoje.

Mitinge (jis truko apie 4 h) pirmoji kalbėjo F. N. Sadūnaitė, vėliau – kunigas R. Grigas, dailininkas V. Jančiauskas; po kalbų sugiedotas Lietuvos himnas. Kalbose buvo minimi Molotovo–Ribbentropo pakto padariniai, stalinizmo nusikaltimai lietuvių tautai, reiškiamas nepriklausomybės siekis, buvo skanduojama Laisvę Lietuvai, Laũk okupacinę kariuomenę, Stalinas ir Hitleris – budeliai. Įvairiais duomenimis, mitinge dalyvavo nuo 300 iki 3000 žmonių. Gretimose gatvėse sutelktos nemažos milicijos pajėgos aktyvių veiksmų prieš dalyvius nesiėmė. Mitingą filmavo ir fotografavo daugybė KGB agentų, jų nemažai buvo ir tarp dalyvių.

mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo. Kalba F. N. Sadūnaitė

Po mitingo Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas sudarė ideologinių priešininkų demaskavimo planą, jam įgyvendinti – komisiją, į kurią įėjo aukšti šio komiteto veikėjai, Lietuvos Lenino Komunistinė jaunimo sąjunga, KGB Lietuvos padalinio vadovai. Mitingo rengėjai ir aktyviausi jo dalyviai buvo tardomi saugumo, bet nebuvo suimti arba nuteisti. V. Jančiauskas vėliau buvo žiauriai sumuštas, manoma, KGB agentų, nemažai atleista iš darbo, kiti valdžios nurodymu smerkiami darbo kolektyvų susirinkimuose. Jaunimo teatro profesinės sąjungos narių susirinkime svarstomą V. Bogušį dalis aktorių, techninių darbuotojų gynė ir smerkimo akciją pavertė farsu.

-mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo

2605

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką