optinis modemas

modèmas (angl. mod(ulator) + dem(odulator)), įtaisas skaitmeninės informacijos duomenims iš kompiuterio perduoti kitam kompiuteriui analoginio, dažniausiai telefono, ryšio kanalais. Būna vidinis ir išorinis, telefono, radijo, optinis, kabelinis, siaurajuostis ir plačiajuostis, vienkryptis ir dvikryptis, veikiantis dvipusio ryšio arba pakaitinio dvipusio ryšio režimu. Sudarytas iš skaitmeninių signalų moduliavimo ir demoduliavimo grandinių. Moduliatoriuje atliekamas skaitmeninių signalų manipuliavimas, kad manipuliuotus skaitmeninius duomenis būtų galima perduoti analoginio ryšio kanalu. Manipuliuojant parenkamas toks informacijos signalo nešlio dažnis, kad perduodamo signalo dažnių juosta atitiktų ryšio kanalo dažnių juostą. Priimti manipuliuoti skaitmeniniai duomenys demoduliuojami ir atkuriami pirminiai skaitmeniniai signalai. Modemai dažniausiai skirstomi pagal didžiausią duomenų, perduodamų per tam tikrą laiką, kiekį (dažniausiai bitais per sekundę, b/s).

Yra įvairios duomenų perdavimo spartos (300 b/s, 600 b/s, 1200 b/s, 2400 b/s, 9600 b/s, 14,4 Kb/s, 28,8 Kb/s, 56 Kb/s) standartinėmis telefono linijomis modemų. Labiau paplitę yra ADSL (angl. Asymmetric Digital Subscriber Line) modemai, perduodantys signalus įprastais telefono laidais balso telefonijoje nenaudojamais dažniais – nuo 25,875 kHz iki 1104 kHz. Tai leidžia padidinti duomenų perdavimo spartą iki 24 Mb/s. Optiniai modemai naudojami perduodant duomenis šviesolaidžiais, perdavimo sparta siekia 109 b/s. Šiuolaikiniuose modemuose ryšio kokybei ir spartai užtikrinti naudojami sudėtingi klaidų taisymo ir duomenų spūdos algoritmai.

1369

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką