momeñtas (lot. momentum < moveo – judinu), tikimybinio skirstinio arba atsitiktinio dydžio skaitinė charakteristika. Atsitiktinio dydžio X k‑osios eilės momentas mk apibrėžiamas kaip jo k‑ojo laipsnio vidurkis EXk. Jei F – atsitiktinio dydžio X pasiskirstymo funkcija, tai mk=xkdF(x)m_{k}=int from{-infinity } to{infinity} x^{k}"d"F(x). Atsitiktinio dydžio X pirmosios eilės momentas – tai jo vidurkis EX. Skaičius μk = E(X – EX)k vadinamas atsitiktinio dydžio X k‑osios eilės centriniu momentu. Antrosios eilės centrinis momentas μ2 = E(X – EX)2 vadinamas atsitiktinio dydžio X dispersija (paprastai žymimas DX arba VarX) ir labai plačiai naudojamas kaip atsitiktinio dydžio sklaidos apie jo vidurkį charakteristika. Skaičius ok = E|X|k vadinamas atsitiktinio dydžio X k‑osios eilės absoliučiuoju momentu.

1690

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką