mormònai, Pastarjų dien šventjų Jzaus Krstaus bažnýčia, krikščioniškos kilmės religinis judėjimas.

Doktrina

Doktrina nėra nusistovėjusi, kadangi mokymą gali pakeisti apreiškimas, kurį bet kada gali gauti mormonų prezidentas, laikomas pranašu. Mokymas remiasi Biblija ir ją papildančiomis knygomis: Mormono knyga (The Book of Mormon 1830), Mokymas ir sandoros (Doctrine and Covenants, 1833), Brangusis perlas (Pearl of Great Price 1851). Dievo samprata dvejopa – henoteistinė (Dievas yra aukščiausias tarp daugybės kitų dievų) ir triteistinė (Švenčiausiosios Trejybės asmenys laikomi trimis atskirais dievais). Dievas nelaikomas nei vieninteliu, nei visagaliu, o tik patobulintu žmogumi, su Marija pradėjusiu Jėzų Kristų, kuris buvęs vedęs ir visiška dievybe tapęs tik po mirties. Žmogus t.p. laikomas pradėtu Dievo, todėl dvasios pavidalu egzistuojančiu dar prieš fizinį gimimą. Žmogaus gyvenimo tikslu laiko dieviškumą. Nuteisinimui be Jėzaus Kristaus aukos ir tikėjimo reikalinga dar ir žmogaus paklusnumas bei geri darbai.

mormonų bažnyčia Salt Lake City (1893, architektas Trumenas Osbornas Angellas)

Mormonai skiria kelias nuteisinimo pakopas, 3 dangaus karalystes: celestalinę (ištikimieji mormonai; jie pasiekia dieviškumą), terestalinę (aplaidesni mormonai ir sąžiningi kitų religijų išpažinėjai) ir telestalinę (netikintieji ir nusidėjėliai); pripažįsta pragaro buvimą. Teigia, kad dvasiškai tobulėti galima ir po mirties. Teikiami Krikšto (vaikams nuo 8 metų, pavadavimo būdu – ir mirusiesiems) ir Eucharistijos (duonos ir vandens pavidalu) sakramentai.

Svarbiausios apeigos – amžinoji (celestalinė) santuoka, krikštas už mirusiuosius, mokymai ir pagalba patekti į celestalinę karalystę (Endowment). Kunigystė skiriama į Aarono (diakonai, mokytojai ir pamokslininkai) ir Melchizedeko (aukščiausieji kunigai). Dalyvauti šventyklų (jų yra 50) apeigose leidžiama tik judėjimo nariams. Mormonai pabrėžia šeimos svarbą (iš pradžių praktikuota poligamija, 1890 uždrausta), sveiką gyvenseną (svaigalų nevartojimą), švietimą (Provo, Jutos valstija, įkūrė Brighamo Youngo universitetą), dalyvavimą politiniame, moksliniame ir visuomeniniame gyvenime, misijinę veiklą (yra apie 74 000 mormonų yra misionieriai).

Struktūra

Bažnytinis valdymas griežtai hierarchiškas: vadovauja prezidentas (nuo 2018 – Russellas Nelsonas) su 2 patarėjais, Dvylikos (apaštalų) taryba ir Septyniasdešimties taryba. Nariai įpareigoti aukoti dešimtinę.

Judėjimą 1830 Niujorko valstijoje įkūrė Josephas Smithas (1805–44). Regėjimuose ir pranašystėse J. Smithui apreikštus tekstus 1830 išleido kaip Mormono knygą (pavadinta angelo Moronio tėvo pranašo Mormono vardu). Tais pačiais metais J. Smithas įkūrė Jėzaus Kristaus bažnyčią (nuo 1838 – Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia). Dėl J. Smitho neįprastų regėjimų (apie poligamiją ir kita) bei jų praktikavimo, mormonai buvo atgrasūs aplinkiniams ir buvo priversti nuolat kraustytis. Apie 1846 atkeliavo į Didžiojo Druskos ežero slėnį. 1847 įkūrė Salt Lake City, čia yra mormonų centras. Pasaulyje yra 23 regionai, keli tūkstančiai vyskupijų, vietinių bažnyčių. 20 a. pabaigoje mormonų buvo apie 13 mln. (iš jų 5 mln. Jungtinėse Amerikos Valstijose). 21 a. pradžioje mormonų bendruomenė pagausėjo, veikia 160 šalių, yra apie 16,1 ml. narių (2020).

Mormonai Lietuvoje

1907–34 mormonų skyrius veikė Klaipėdoje. 1992 misionieriai atvyko į Lietuvą. 1993 įsteigė bažnyčią Vilniuje, vėliau bendruomenės įsikūrė Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

2011 buvo 129 nariai. Dalyvauja misijose, remia vaikų globos organizacijas, turi sekmadienines mokyklas, rengia nemokamas anglų kalbos pamokas.

473

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką