Brùndza Motiejus 1824 01 24Talkiškės (Pilviškių vlsč.) 1869 03 10Plutiškės, lietuvių kunigas, švietėjas. 1848 baigęs Seinų kunigų seminariją įšventintas kunigu 1849–54 dirbo vikaru Griškabūdyje, 1854–57 – Vilkaviškyje, 1857–62 – Liudvinave, Pilviškiuose, nuo 1866 Plutiškių parapijos administratorius. 1859 Suvalkuose išleido savo parengtą (pasirašinėjo kriptonimu K. M. B.) Lamentorjų lietuwiszką dieł mażu wajku; 1862 Varšuvoje išspausdintas antrą kartą, Tilžėje iki 1905 pakartoti 24 leidimai (elementorius naudotas ir mokyklose). 1862 Varšuvoje išleido knygą Rimo mokslas, arba Graziausia diena giwenime źmogaus (21878). J. Totoraičio tvirtinimu, 1859 išleista M. Brundzos parengta Maldų knyga, bet veikiausiai liko neišspausdintas rankraštis. Lietuvių spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904) M. Brundza platino savo knygas (neturtingiesiems dalydavo veltui), po jo mirties jas platino ir kiti švietėjai.

A. Vaičiūnas Lietuviško Elementoriaus autorius Motiejus Brundza Vilnius 2014.

1990

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką