Motiẽjus (gr. Mattias > hebr. Mattatya – Dievo dovana), vienas iš dvylikos apaštalų, išrinktas po Jėzaus mirties kitų vienuolikos apaštalų vietoj Judo Iskarijoto. Šventasis (šventė Katalikų Bažnyčioje – gegužės 14, Stačiatikių Bažnyčioje – balandžio 12). Pagal Apd 1, 15–26, apaštalams renkant tinkamą asmenį vietoj Judo Iskarijoto buvo pasiūlytos dvi kandidatūros – Juozapo, vadinto Barsabu, pravarde Justas, ir Motiejaus. Apaštalai pasimeldę burtais išrinko Motiejų. Jis buvo Jėzaus krikšto Jordano upėje, jo Įžengimo į dangų ir Prisikėlimo liudininkas; kartu su kitais apaštalais per Sekmines gavo Šventąją Dvasią. Eusebijo Cezarėjiečio ir Epifanijo teigimu, Motiejus buvo vienas iš septyniasdešimties Jėzaus mokinių, minimų evangelijose. Pagal kitas tradicijas, Motiejus veikė Judėjoje; čia buvo judėjų nukankintas (užmuštas akmenimis). Anot legendų, Motiejus miręs prikaltas prie kryžiaus.

Motiejus (dailininkas P. P. Rubensas, 1601, aliejus, Prado muziejus Madride)

Motiejus (dailininkas P. P. Rubensas, 1601, aliejus, Prado muziejus Madride)

Atributas – kirvis arba alebarda. Stalių, dailidžių, kalvių, inžinierių globėjas.

565

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką