„Mūsų Vytis“, lietuvių skautų laikraštis, ėjęs 1948–2006 (su pertrauka 1998–2004).

Istorija

1948–50 ėjo Memmingeme kaip laikraštis Vytis, 1951–97 buvo leidžiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2004 atkurtas Vilniuje.

Leidėjai

Užsienyje leido Akademinis skautų sąjūdis, Vilniuje nuo 2004 – Studentų skautų organizacija. Iki 1968 ėjo kas du mėnesiai, iki 1995 – kas ketvirtį, iki 1997 ir nuo 2004 – nereguliariai.

Redaktoriai

Redaktoriai: B. Kviklys (1951–56; jis ir steigėjas), E. Vilkas (1957), V. Stasiškis (1958), A. Avižienis (1959–62), V. Germanas (1962–66), R. Griškelis (1966–68), R. Kviklytė (1969–74), L. Girnius (1974–76), A. Saulaitis (1977–79), J. Toliušis (1980–85), V. Vakarytė (1985–86), B. Kožicienė (1987–89), B. Užkurienė (2004), J. Buzaitytė-Kašalynienė (2005), A. Pautienius (2006) ir kiti.

Tiražas

Iki 1953 buvo dauginamas rotatoriumi. Tiražas 450 egzempliorių (1985).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką