žurnalo Muzikos menas viršelis (Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

„Muzikos menas“, mėnesinis muzikos žurnalas, ėjęs 1924 Kaune (pirmieji 4 numeriai) ir Klaipėdoje. Išleista 12 numerių. Redaktorius J. Žilevičius. Leido J. Žilevičius (pirmieji 4 numeriai), bendrovė Rytas. Nagrinėjo muzikos istorijos, muzikos teorijos, muzikos pedagogikos, liaudies ir bažnytinio giedojimo, choro plėtros, dainų švenčių ir kitus teorinius bei praktinius klausimus. Daug vietos skyrė Klaipėdos muzikos mokyklos veiklai, Klaipėdos krašto muzikiniam gyvenimui. Skelbė Lietuvos ir užsienio valstybių muzikos, meno, kultūros apžvalgas, muzikos leidinių, muzikos renginių recenzijas. Straipsnių apie Čekoslovakijos muziką paskelbė J. Galia, apie Rusijos muziką – A. Monfredas. Bendradarbiavo D. Andrulis, A. Bružas, M. Budriūnas, B. Česnys, R. Jakutis, A. Kačanauskas, A. Kutkus, V. Minkevičius, V. Paulauskas, I. Prielgauskas, J. Strimaitis, I. Šlapelis, J. Štarka, V. Žadeika, J. Žukas. Spausdino spaustuvė Varpas Kaune, bendrovė Rytas Klaipėdoje (nuo numerio 5/6).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką