Burokẽvičius Mykolas 1927 10 07Alytus 2016 01 20Vilnius, Lietuvos sovietinis veikėjas. Istorikas. Ist. m. dr. (1976).

Mykolas Burokevičius

Išsilavinimas ir veikla

Per II pasaulinį karą gyveno Rusijoje. 1949 baigė Respublikinę partinę mokyklą, 1955 – Vilniaus pedagoginį institutą, 1963 Visuomeninių mokslų akademiją prie SSKP Centro komiteto. 1954–56 Lietuvos komunistų partijos (LKP) Centro komiteto partinės propagandos sektoriaus vedėjas. 1963–69 dirbo Partijos istorijos institute prie LKP Centro komiteto, dėstė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale. 1969–76 Vilniaus inžinerinio statybos instituto Filosofijos ir mokslinio komunizmo (nuo 1974 – Mokslinio komunizmo) katedros vedėjas. 1976–90 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute; profesorius (1978–90).

Priešinosi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui, su kitais kūrė LKP (SSKP platformos) organizaciją, SSRS pavaldžias paralelines valdžios institucijas Lietuvoje. 1989 12–1990 03 LKP (SSKP) laikinojo Centro komiteto sekretorius, 1990 03–1991 LKP (SSKP) Centro komiteto pirmasis sekretorius. 1990 07–1991 08 SSKP Centro komiteto politinio biuro narys. 1990–91 vadovavo prosovietiniams Lietuvos demokratinių jėgų kongresui, 1991 – ir Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetui. Vienas SSRS inspiruoto nesėkmingo Sausio tryliktosios perversmo (1991) vadovų. Po nepavykusio Rugpjūčio pučo Maskvoje (1991 08 19–21) pabėgo į SSRS. 1994 01 15 Minske sulaikytas ir Baltarusijos valdžios perduotas Lietuvai. Už antivalstybinių organizacijų kūrimą, bandymą įvykdyti valstybės perversmą 1999 nuteistas 12 m. kalėti (iki 2006 kalintas).

Knygos

Laikydamasis marksizmo‑leninizmo nuostatų parašė, sudarė ir parengė spaudai keliolika knygų ir straipsnių rinkinių, tarp jų – knygą LKP ideologinis darbas su inteligentija 1945–1965 (1972).

-Mykolas Burokevičius

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką