Sopočkà Mykolas (lenk. Michał Sopoćko) 1888 11 01Juszewszczyźna (Ašmenos apskr., Vilniaus gubernija)1975 02 15Balstogė (1988 perlaidotas Dievo Gailestingumo šventovėje Balstogėje), Lietuvos ir Lenkijos katalikų kunigas. Teol. dr. (1926). Kanauninkas (1972). Palaimintasis (2008; minėjimas – vasario 15).

Biografija

1914 baigęs Vilniaus kunigų seminariją įšventintas kunigu. 1914–18 Tabariškių (Šalčininkų rj.) parapijos vikaras. 1927–32 Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas. 1928–39 Vilniaus Stepono Batoro universitete Teologijos fakulteto Pastoracinės teologijos katedros profesorius, skaitė pedagogikos, homiletikos, katechetikos paskaitas. 1933–38 buvo sesers Faustinos dvasios tėvas. Įkvėptas jos regėjimų skelbė Dievo Gailestingumo kultą, siekė, kad būtų įsteigta Dievo Gailestingumo šventė, Vilniuje pastatyta Dievo Gailestingumo šventovė, prisidėjo dailininkui Eugeniuszui Kazimirowskiui kuriant Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Nuo 1934 buvo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Vilniuje rektorius. 1941 davė pradžią Gailestingojo Jėzaus seserų kongregaciją. 1942 dėl gestapo persekiojimų išvyko į Juodšilius, čia, uršuliečių padedamas, slapstėsi, gavo dokumentus Wacławo Rodziewicziaus vardu, oficialiai dirbo dailide. 1944 grįžo į Vilnių, dėstė kunigų seminarijoje. 1947 dėl sovietų valdžios persekiojimų persikėlė į Balstogę. Čia iki 1962 dėstė pastoracinę teologiją Aukštojoje dvasinėje seminarijoje, vykdė sielovadą Šventosios Šeimos seserų misionierių kongregacijos koplyčioje.

Mykolas Sopočka

Knygos

Parašė knygas: Dievo gailestingumas. Teologinė‑praktinė studija (Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne 1936), Dievo gailestingumas Jo darbuose (Miłosierdzie Boga w dziełach Jego tomas 1 1959, tomai 2–3 1962, tomas 4 1967), brošiūrą Kristus, Gailestingumo Karalius (Chrystus, Król Milłosierdzia 1937) su Gailestingojo Jėzaus paveikslėliu pagal sesers Faustinos viziją ir maldomis į Dievo Gailestingumą. Dar išleistas Dienoraštis (Dziennik 2010, 2012, 2015).

Lietuvių kalba išleistos M. Sopočkos knygos: Tavo Gailestingumu pasitikiu (2008), Meilės ir gailestingumo kelias (2008), Jo gailestingumas amžinas: mąstymai apie Dievo gailestingumą (2008).

Atminimo įamžinimas Lietuvoje

2008 M. Sopočkos vardu pavadinta bažnyčia Juodšiliuose, 2009 – hospisas Vilniuje, atidengtos paminklinės lentos Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje, Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje (2008, skulptoriai Ana Paskal, Aleksanderis Paskalis), Juodšiliuose Sodų g. 16 (2012), kur 1942–44 M. Sopočka slapstėsi nuo gestapo.

-Vaclov Rodzevič; -Wacław Rodziewicz;

L: H. Ciereszko Mykolas Sopočka: Dievo gailestingumo apaštalas Vilnius 2006; Gailestingumo kelias: šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir pal. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje Vilnius 2011.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką