Mykolo Romerio universitetas

Mýkolo Ròmerio universitètas, MRU, 1990–1997 Lietuvõs polcijos akadèmija, 1997–2000 Lietuvõs téisės akadèmija, 2000–2004 Lietuvõs téisės universitètas, valstybinė aukštoji mokykla Vilniuje. Didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas.

Veikla ir struktūra

Universitetas rengia edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, teisės, vadybos, visuomenės saugumo ir viešojo valdymo specialistus. 2022/2023 universitete buvo vykdomos bakalauro (27), magistrantūros (40), profesinių studijų (1), papildomųjų studijų (5), doktorantūros studijų (6) programos, dalis studijų vyksta anglų kalba. Veikia Viešojo valdymo ir verslo (yra Vadybos ir politikos mokslų, Verslo ir ekonomikos, Viešojo administravimo institutai), Žmogaus ir visuomenės studijų (Edukologijos ir socialinio darbo, Humanitarinių mokslų, Komunikacijos, Psichologijos institutai) fakultetai, Teisės mokykla (yra Baudžiamosios teisės ir proceso, Privatinės teisės, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, Viešosios teisės institutai, Baltijos-Ukrainos studijų, tyrimų ir inovacijų ir Teisinių technologijų centrai), Viešojo saugumo akademija (Kaune; yra Bendrųjų ir socialinių kompetencijų, Statutinio ugdymo, Teisės ir teisėsaugos institutai).

Mykolo Romerio universiteto pastatas

Yra Azijos, Frankofoniškų šalių studijų, Mokslo ir inovacijų, kiti centrai, Vilniaus Karaliaus Sedžiongo institutas, biblioteka (jos fonduose daugiau kaip 190 000 egzempliorių leidinių; 2023 01 01), Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla. Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas (dirba apie 600 mokslininkų ir tyrėjų) vienija Aplinkos valdymo, Darnių inovacijų, Gyvenimo kokybės, Humanistinių tyrimų, Lyčių ekonomikos, Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo, Mokymosi visą gyvenimą, Saugumo tyrimų, Sociologinių tyrimų, Sveikatos tyrimų, Taikomosios psichologijos tyrimų, Teisingumo tyrimų, Viešojo valdymo inovacijų, Žmogaus teisių laboratorijas.

Mykolo Romerio universitetas (pirmasis Lietuvoje) įgyvendina jungtines studijų programas su Prancūzijos, Austrijos ir Suomijos universitetais, plėtoja mokslo partnerystę su Pietų Korėjos, Japonijos, Indijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos universitetais.

Universitete studijuoja apie 7500 studentų ir klausytojų.

Leidiniai

Universitetas leidžia tęstinius ir teminius mokslo žurnalus Jurisprudencija (nuo 1993), Viešoji politika ir administravimas, Socialinis darbas (abu nuo 2002), Intelektinė ekonomika (nuo 2007), Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (nuo 2008), Socialinių mokslų studijos (nuo 2009), Socialinės technlogijos (nuo 2011), Sveikatos politika ir valdymas (nuo 2011), Verslo sistemos ir ekonomika (nuo 2011), International Comparative Jurisprudence (nuo 2015), Social Inquiry into Well-Being (nuo 2015).

Istorija

Siekiant sukurti tautinę kvalifikuotų policijos darbuotojų rengimo sistemą vietoj 1978 įsteigto SSRS vidaus reikalų ministerijos Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto 1990 04 28 įkurta Lietuvos policijos akademija. 1997–2000 vadinta Lietuvos teisės akademija, nuo 2000 Lietuvos teisės universitetu.

2004 10 28 universitetui suteiktas Mykolo Romerio (M. P. Romeris) vardas. 2005 universiteto Senatas įsteigė Prof. Mykolo Romerio premiją (už mokslinę ir kitokią veiklą, ugdant pilietinę visuomenę, stiprinant Lietuvos valstybės teisinius pagrindus ir konstitucinę demokratiją). 2007 buvo apie 21 000 studentų, 802 dėstytojai ir mokslo darbuotojai (iš jų 55 profesoriai).

2015 atidarytas universiteto padalinys – socialinių inovacijų laboratorijų centras MRU LAB. 2017 universitete studijavo 8738 studentai.

Vykdant Lietuvos aukštojo mokslo pertvarką, 2018 12 Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Mykolo Romerio universiteto reorganizacijai prijungiant jį prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto (pagal 2018–2021 reorganizacijos planą).

2019 12 Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija ir Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras pasirašė Didlaukio miestelio steigimo sutartį (apima visas ugdymo sistemos pakopas: ikimokyklinio ugdymo įstaigas, progimnazijas, kolegijas, universitetus, Trečiojo amžiaus universitetą).

2019/2020 universitete buvo vykdomos bakalauro (29), magistrantūros (51), profesinių studijų (1), doktorantūros studijų programos. 2019/2020 veikė Ekonomikos ir verslo, Viešojo valdymo (Politikos mokslų, Lyderystės ir strateginio valdymo, Viešojo administravimo institutai, pastarajame veikia Aplinkos valdymo centras) fakultetai, Mykolo Romerio teisės mokykla (Baudžiamosios teisės ir proceso, Privatinės teisės, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, Viešosios teisės institutai, Teisinių technologijų centras), Viešojo saugumo akademija (Kaune; Humanitarinių mokslų, Policijos veiklos, Teisės, Valstybės sienos apsaugos katedros), Komunikacijos, Edukologijos ir socialinio darbo, Humanitarinių mokslų, Psichologijos (Psichologijos laboratorija, Psichologinė tarnyba) institutai. 2019 universitete studijavo 6646 studentai. 2020/2021 universitete buvo vykdomos bakalauro (27), magistrantūros (42), profesinių studijų (1), doktorantūros studijų programos (6), 2021/2022 – bakalauro (27), magistrantūros (38), profesinių studijų (1), papildomųjų studijų (6), doktorantūros studijų (6) programos.

Rektoriai

1

-Mykolo Riomerio universitetas; -Riomerio universitetas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką