Mykolo Romerio universitetas

Mýkolo Ròmerio universitètas, MRU, 1990–1997 Lietuvõs polcijos akadèmija, 1997–2000 Lietuvõs téisės akadèmija, 2000–2004 Lietuvõs téisės universitètas, valstybinė aukštoji mokykla Vilniuje. Didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas.

Veikla ir struktūra

Universitetas rengia edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, teisės, vadybos, visuomenės saugumo ir viešojo valdymo specialistus. 2020/2021 universitete vykdomos bakalauro (27), magistrantūros (42), profesinių studijų (1), doktorantūros studijų programos (6). Veikia Viešojo valdymo ir verslo (yra Politikos mokslų, Lyderystės ir strateginio valdymo, Verslo ir ekonomikos, Viešojo administravimo institutai), Žmogaus ir visuomenės studijų (yra Komunikacijos, Edukologijos ir socialinio darbo, Humanitarinių mokslų, Psichologijos) fakultetai, Teisės mokykla (yra Baudžiamosios teisės ir proceso, Privatinės teisės, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, Viešosios teisės institutai), Viešojo saugumo akademija (Kaune; yra Humanitarinių mokslų, Policijos veiklos, Teisės, Valstybės sienos apsaugos katedros).

Mykolo Romerio universitet pastatas

Mykolo Romerio universiteto bibliotekos fondą sudaro apie 211 171 egzempliorius leidinių (2021 01 01 duomenys).

Svarbiausios universiteto mokslo kryptys: ekonomika, teisė, vadyba ir administravimas, psichologija, sociologija. Veikia Akademinės etikos centras, Mokslo ir inovacijų paramos centras, Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla, 16 mokslo laboratorijų (jose dirba apie 600 mokslininkų ir tyrėjų): Aplinkos valdymo, Edukacinių technlogijų, Gyvenimo kokybės, Lyčių tyrimų. Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo, Mokymosi visą gyvenimą, Psichologinės gerovės tyrimų, Saugumo tyrimų, Socialinių technologijų, Sociologinių tyrimų, Sveikatos tyrimų, Teisingumo tyrimų, Verslo inovacijų, Vertybių tyrimų, Viešojo valdymo inovacijų, Žmogaus teisių.

Mykolo Romerio universitetas (pirmasis Lietuvoje) įgyvendina jungtines studijų programas su Prancūzijos, Austrijos ir Suomijos universitetais, plėtoja mokslo partnerystę su Pietų Korėjos, Japonijos, Indijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos universitetais. Tarptautiškumo plėtrai įkurti Azijos ir Frankofoniškų šalių studijų centrai.

2019 universitete studijavo 6646 studentai.

Leidiniai

Universitetas leidžia tęstinius ir teminius mokslo žurnalus Jurisprudencija (nuo 1993), Viešoji politika ir administravimas, Socialinis darbas (abu nuo 2002), Intelektinė ekonomika (nuo 2007), Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (nuo 2008), Socialinių mokslų studijos (nuo 2009), Socialinės technlogijos, Sveikatos politika ir valdymas, Verslo sistemos ir ekonomika (visi trys nuo 2011), International Comparative Jurisprudence, Social Inquiry into Well-Being (abu nuo 2015).

Istorija

Siekiant sukurti tautinę kvalifikuotų policijos darbuotojų rengimo sistemą vietoj 1978 įsteigto SSRS vidaus reikalų ministerijos Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto 1990 04 28 įkurta Lietuvos policijos akademija. 1997–2000 vadinta Lietuvos teisės akademija, nuo 2000 Lietuvos teisės universitetu.

2004 10 28 universitetui suteiktas Mykolo Romerio (M. P. Romeris) vardas. 2005 universiteto Senatas įsteigė Prof. Mykolo Romerio premiją (už mokslinę ir kitokią veiklą, ugdant pilietinę visuomenę, stiprinant Lietuvos valstybės teisinius pagrindus ir konstitucinę demokratiją). 2007 buvo apie 21 000 studentų, 802 dėstytojai ir mokslo darbuotojai (iš jų 55 profesoriai).

2015 atidarytas universiteto padalinys – socialinių inovacijų laboratorijų centras MRU LAB. 2017 universitete studijavo 8738 studentai.

Vykdant Lietuvos aukštojo mokslo pertvarką, 2018 12 Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Mykolo Romerio universiteto reorganizacijai prijungiant jį prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto (pagal 2018–2021 reorganizacijos planą).

2019 12 Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija ir Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras pasirašė Didlaukio miestelio steigimo sutartį (apima visas ugdymo sistemos pakopas: ikimokyklinio ugdymo įstaigas, progimnazijas, kolegijas, universitetus, Trečiojo amžiaus universitetą).

2019/2020 universitete buo vykdomos bakalauro (29), magistrantūros (51), profesinių studijų (1), doktorantūros studijų programos.

2019/2020 veikė Ekonomikos ir verslo, Viešojo valdymo (Politikos mokslų, Lyderystės ir strateginio valdymo, Viešojo administravimo institutai, pastarajame veikia Aplinkos valdymo centras) fakultetai, Mykolo Romerio teisės mokykla (Baudžiamosios teisės ir proceso, Privatinės teisės, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, Viešosios teisės institutai, Teisinių technologijų centras), Viešojo saugumo akademija (Kaune; Humanitarinių mokslų, Policijos veiklos, Teisės, Valstybės sienos apsaugos katedros), Komunikacijos, Edukologijos ir socialinio darbo, Humanitarinių mokslų, Psichologijos (Psichologijos laboratorija, Psichologinė tarnyba) institutai.

Rektoriai

Universiteto rektoriai: A. Pumputis (1991–2015; vadovas nuo 1990), A. Monkevičius (2015–2019), I. Žalėnienė (nuo 2019).

-Mykolo Riomerio universitetas; -Riomerio universitetas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką