Nacionalinė mokėjimo agentūra

Nacionãlinė mokjimo agentūrà, valstybinė įstaiga prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos. Administruoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinę paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei. Būstinė Vilniuje, 10 teritorinių skyrių apskričių centruose. Priima Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų paraiškas paramai žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei gauti, atlieka šių paraiškų vertinimą, priima sprendimus dėl paramos skyrimo, išmoka lėšas paramos gavėjams ir kontroliuoja tikslinį paramos lėšų panaudojimą, teikia informaciją visuomenei apie šios paramos gavimo ir panaudojimo galimybes ir tvarką, administruoja žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų, kvotų ir kompensacijų, pieno gamybos kvotų sistemas. Per metus gauna daugiau kaip 350 000 paraiškų paramai gauti, išmoka daugiau kaip 900 mln. eurų lėšų daugiau kaip 175 000 paramos gavėjų. Daugiau kaip 900 darbuotojų (2016).

Įkurta 1999. 2001 pradėjo administruoti SAPARD (Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos narystės Europos Sąjungoje siekiančioms šalims), 2004 – Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių lėšas.

NMA

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką