Nacionalinė Zapatos išlaisvinimo armija

Nacionalinė Zapatos išlaisvinimo armija (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Nacionãlinė Sapãtos išláisvinimo ármija), sapatstai (Zapatistas), radikalus kairysis partizanų judėjimas, veikiantis Meksikos Chiapaso valstijoje. Pavadintas vieno Meksikos revoliucijos vadų E. Zapatos vardu.

Ideologija ir tikslai

Skelbia libertarinio socializmo ir anarchizmo idėjas, yra prieš neoliberaliąją globalizaciją ir dabartinę Meksikos politinę sistemą, skelbiasi ginantys vietos gyventojų (majų) teises ir interesus. Siekia didesnės Chiapaso valstijos autonomijos. Remiasi daugiausia kaimo gyventojais.

Veikla

Organizacijos užuomazgos siekia 20 a. 9 dešimtmečio pradžią. Pirmą kartą viešai pasirodė 1994 01, kai paskelbė pradedą karą su Meksikos vyriausybe, judėjimo kovotojai (apie 3000 žmonių) užėmė Chiapaso valstijos didžiausius miestus, išlaisvino San Cristóbal de las Casaso kalėjimo kalinius, degino policijos ir kariuomenės pastatus. Meksikos kariuomenė tuojau pat atsiėmė sapatistų užimtos teritorijos didumą, 1995 02, pažeisdama paliaubas, – likusią dalį. Kovotojai pasitraukė į džiunglių ir kalnų rajonus. Vėliau judėjimas pakeitė strategiją – atsisakė ginkluotos kovos, idėjas ir siekius skelbia internete, sulaukė kairiųjų organizacijų tarptautinio palaikymo, pasiekė permainų lyčių lygybės, sveikatos apsaugos sričių Chiapaso valstijos įstatymuose.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką