nacionãlinės pãjamos, visų šalies namų ūkių gautos pajamos iš gamybos veiksnių per tam tikrą laikotarpį (dažniausiai per metus).

Grynosios nacionalinės pajamos

Grynosios nacionalinės pajamos (nacionalinės pajamos siaurąja prasme) apskaičiuojamos pagal formulę: NI = W + R + I + P, kur W – išmokos samdomiesiems darbuotojams už jų darbo jėgos, kaip gamybos veiksnio, panaudojimą (ne tik piniginės išmokos, bet ir bendrovių įnašai į draudimo, pensijų, medicinos priežiūros ir kitus valstybinius ir privačius fondus, kurių lėšos panaudojamos darbo jėgai atkurti), R – nuosavybės (žemės, nekilnojamojo turto ir kitos) nuomos (rentos) pajamos, I – už paskolintas lėšas gautos palūkanos (skolinamojo kapitalo pajamos), P – visų rūšių bendrovių pelnas (gamybinio kapitalo grynosios pajamos, liekančios padengus gamybos išlaidas). Prie šios sumos pridėjus iš užsienio gautus einamuosius lėšų pervedimus ir atėmus lėšų pervedimus į užsienį gaunamos grynosios disponuojamosios nacionalinės pajamos.

Bendrosios nacionalinės pajamos

Bendrosios nacionalinės pajamos (nacionalinės pajamos plačiąja prasme) apskaičiuojamos prie grynųjų nacionalinių pajamų pridėjus pagrindinio kapitalo nusidėvėjimą arba iš šalies BVP atėmus netiesioginius verslo mokesčius valstybei.

Namų ūkių gaunamos asmeninės pajamos nesutampa su nacionalinėmis pajamomis, nes dalis šalies gyventojų darbu uždirbtų pajamų (darbdavių įnašai į įvairius fondus, bendrovių pelno mokestis ir nepaskirstytasis pelnas) nepatenka į namų ūkių pajamas, bet jas didina negrąžintinos išmokos, nesusijusios su darbine veikla (pensijos, pašalpos, kompensacijos ir kitos).

Lietuvoje

Lietuvoje grynosios nacionalinės pajamos 1999–2018 padidėjo nuo 10,5 mlrd. iki 38,1 mlrd. eurų, arba 3,6 karto (lentelė). Nacionalinių pajamų didėjimui turėjo įtakos ne tik Lietuvos ekonominis augimas, bet ir infliacija, t. p. naujoji emigracija iš Lietuvos: einamieji pinigų pervedimai iš užsienio 1999–2018 padidėjo nuo 219,2 mln. iki 1707,2 mln. eurų, arba 7,8 karto. Didžiausią dalį šių pervedimų sudarė užsienio šalyse dirbančių Lietuvos piliečių savo šeimoms siunčiami pinigai.

Lent. Lietuvos nacionalinės pajamos galiojusiomis kainomis 1999–2018* (mln. eurų)
  1999 2005 2010 2015 2018
bendrosios nacionalinės pajamos 12 409,3 20 721,5 27 505,6 35 909,9 43 579,6
pagrindinio kapitalo nusidėvėjimas 1 929,0 2 591,8 4 031,3 5 014,0 5 497,5
grynosios nacionalinės pajamos 10 480,3 18 129,8 23 474,3 30 895,9 38 082,1
einamieji pervedimai iš užsienio 219,2 691,5 1 706,4 1 783,4 1 707,2
einamieji pervedimai į užsienį 5,4 370,8 746,7 837,4 889,4
grynosios disponuojamosios nacionalinės pajamos 10 694,0 18 450,5 24 434,0 31 841,9 38 900,0

* Lietuvos statistikos departamento duomenys

2687

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką