Nacionãlinis fròntas (Balli Kombëtar), Albanijos politinė organizacija, veikusi per II pasaulinį karą.

Įkurta 1942 11 demokratinių politinių grupuočių, esančių opozicijoje Albanijos komunistų partijai. Pirmininkas Midhatas Frashëri (1880–1949).

Svarbiausias programos reikalavimas – kova už vadinamosios Didžiosios Albanijos, kuri apimtų visas albanų gyvenamas žemes (t. y. ir Kosovą, Pietų Juodkalniją, Vakarų Makedoniją, Epyrą), nepriklausomybę. Nacionalinio fronto vadovybė tikėjo, kad išsivaduoti iš Italijos (vėliau – iš Vokietijos) okupacijos jai padės Vakarų demokratinės valstybės. Po šalies išvadavimo planuota ją paskelbti respublika, įgyvendinti agrarinę ir kai kurias kitas demokratines ūkio ir socialines reformas.

Didesnio masto kovos su italų okupantais Nacionalinio fronto partizanų daliniai neorganizavo. Vokietijos okupacijos laikotarpiu (nuo 1943 09) Nacionalinio fronto veikėjai taktiniais sumetimais bendradarbiavo su vokiečių okupacine vadovybe. Nuo 1943 rudens fronto daliniai kovojo su komunistinės Nacionalinio išsivadavimo armijos partizanais. Buvo nugalėti, 1945 pradžioje Albanijoje Nacionalinis frontas nustojo veikti (dar kurį laiką veikė išeivijoje).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką