Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus

Nacionãlinis Mikalõjaus Konstantno Čiurliónio dails muziẽjus, Čiurliónio dails muziẽjus, didžiausias valstybinis dailės muziejus Lietuvoje.

Veikla ir struktūra

M. K. Čiurlionio dailės galerijos rūmai (1936, architektai V. Dubeneckis, K. Reisonas, inžinierius K. Krikščiukaitis); dešinėje – skulptūra Trys karaliai (skulptorius V. Vildžiūnas, 1968)

Muziejus saugo, tiria ir restauruoja kūrinius, rengia parodas, konferencijas, vykdo švietimo programas, leidžia katalogus ir leidinius apie dailę. Yra M. K. Čiurlionio kūrybos, Vaizduojamosios dailės (su M. Žilinsko kolekcijos, Grafikos sektoriais), Numizmatikos, Liaudies meno, Fototekos ir dokumentacijos, Taikomosios dailės, Švietimo ir informacijos, Eksponatų restauravimo ir konservavimo, Muziejaus parodų rengimo skyriai, Skaitmeninimo centras, Leidybos sektorius, biblioteka. Fondus sudaro daugiau kaip 355 000 kūrinių (2021).

Muziejaus padaliniai: M. K. Čiurlionio dailės galerija Kaune, M. K. Čiurlionio namai-muziejus Druskininkuose (įsteigtas 1963), A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių muziejus Kaune (įsteigtas 1966, 1982 pastatytas priestatas, architektas A. Mažeika; jame eksponuojama pasaulio velnių ir kaukių kolekcija), Kauno paveikslų galerija, Mykolo Žilinsko dailės galerija Kaune (atidaryta 1989, architektai E. Miliūnas, K. Kisielius, S. Juškys; eksponuojami senovės Egipto dailės, 16–20 a. pasaulio taikomosios dailės, 17–20 a. Vakarų Europos dailės rinkiniai), V. K. Jonyno galerija Druskininkuose (atidaryta 1993, architektas A. Kančas), L. Truikio ir M. Rakauskaitės namai-muziejus (įsteigtas 1996), J. Zikaro namai-muziejus (įsteigtas 1996), Adelės (Adelė Galaunienė) ir Pauliaus (Paulius Galaunė) Galaunių namai-muziejus (atidaryti 1996), Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra (atidaryta 2005; visi Kaune).

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose

J. Zikaro memorialinis namas muziejus Kaune

1965–91 muziejui priklausė Vitražo ir skulptūros galerija Kaune, kuri veikė Šv. arkangelo Mykolo, arba Įgulos, sobore, 1967–91 – Pažaislio vienuolyno ansamblis (nuo 1980 jame veikė senosios dailės ekspozicija), 1978–2015 – Keramikos muziejus Kauno rotušėje.

Istorija

Čiurlionio dailės muziejus įsteigtas 1944 (atidarytas 1947) pertvarkius Vytauto Didžiojo kultūros muziejų (Čiurlionio galerija). 1969 pastatytas priestatas (architektas F. Vitas). Nuo 1997 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 2016 muziejus rekonstruotas: pastatytas bibliotekos pastatas su muziejaus biblioteka, archyvų saugykla, skaitmeninimo centru, skaitykla, parodų sale.

Direktoriai

Direktoriai: P. Galaunė (1944–49), Sirutis (1949–51), P. Stauskas (1951–88), M. Sakalauskas (1988–92), O. Daugelis (1992–2019), I. Pukelytė (2019), D. Kamarauskienė (nuo 2020).

Mykolo Žilinsko dailės galerija

L: Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejus Vilnius 1959; Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaunas 2000 (elektroninis leidinys).

2972

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką