namų gamybos alkoholiniai gėrimai

nam gamýbos alkohòliniai grimai, fizinio asmens namų sąlygomis pagaminti alkoholiniai gėrimai. Europos Sąjungos teisė galimybę reguliuoti namų gamybos alkoholinių gėrimų gamybą palieka valstybėms narėms. Daugelyje Europos Sąjungos šalių (pvz., Austrijoje, Čekijoje, Graikijoje, Italijoje, Vokietijoje) namų gamybos alkoholinius gėrimus gaminti leidžiama. Jų gamybą reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai. Stipriuosius namų gamybos alkoholinius gėrimus gaminti uždrausta Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. 1989 05 29 Europos Tarybos reglamentas (paskutiniai pakeitimai 1994) nustato bendrąsias taisykles dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo, 1999 05 17 Europos Tarybos reglamentas (paskutiniai pakeitimai 2001) – bendrą vyno rinkos organizavimą, 2000 07 24 Europos Komisijos reglamentas (paskutiniai pakeitimai 2002) – tam tikras išsamias reglamento dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą, 2003 04 08 Europos Tarybos reglamentas – specialias priemones dėl žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos.

Prieš 4000 metų į Europą svaigiųjų gėrimų gamybos tradicijų atnešė čia atkeliavusios indoeuropiečių gentys. Iš visų indoeuropiečių daugiausia svaigiųjų gėrimų mokėjo gaminti baltai. Jie gamino kumysą (Lietuvoje gamintas iki 19 a.), alų, midų, naminę degtinę.

LIETUVOS Statute (1588) buvo griežtai reglamentuotas apynių auginimas ir naudojimas. 1918–40, t. p. SSRS okupacijos metais gaminti stipriuosius namų gamybos alkoholoinius gėrimus buvo draudžiama. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Alkoholio kontrolės įstatyme (1995, nauja redakcija 2004) nustatyta, kad draudžiama gaminti namų gamybos alkoholinius gėrimus, išskyrus fizinių asmenų asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti, bet tik savo ar šeimos poreikiams tenkinti) gaminamus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija iki 18 % (alaus – iki 9,5 %). Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (1985), administracinė atsakomybė taikoma už naminės degtinės, brogos ar kitų stiprių namų gamybos alkoholinių gėrimų gaminimą, įgijimą, laikymą, gabenimą, pardavimą ar kitokį realizavimą iki 10 l, t. p. už namų gamybos alkoholinį gėrimą, išskyrus alų, pagamintą turint nustatyta tvarka išduotą leidimą jį gaminti, pardavimą ar kitokį realizavimą. Pagal Baudžiamąjį kodeksą (įsigaliojo 2003), baudžiamoji atsakomybė taikoma už neteisėtą stiprių namų gamybos alkoholinių gėrimų, aparatų jiems gaminti laikymą, gaminimą, gabenimą ar realizavimą. Šios nusikalstamos veikos objektu laikoma verslo tvarka, t. p. pažeidžiamas valstybės interesas kontroliuoti alkoholinių gėrimų gaminimo ir realizavimo veiklą, nukenčia legalių alkoholio gamintojų, importuotojų ir prekybininkų interesai. Tokia veikla kelia pavojų žmonių sveikatai, nes į rinką patenka nekokybiškas alkoholis. Veika laikoma baigta nuo gaminimo proceso pradžios, todėl nebūtina, kad būtų pagaminta nors kiek šio produkto. Inkriminuojant namų gamybos alkoholinių gėrimų gaminimą būtina išvada, kad kaltininkas siekė pagaminti stiprų gėrimą (18 % ir daugiau). Nusikaltimu laikoma namų gamybos alkoholinių gėrimų aparatų gamyba. Išvadą dėl aparato paskirties gali pateikti ekspertas ar specialistas. Namų gamybos alkoholinių gėrimų laikymo vieta gali būti įvairi, nebūtinai turėtojo namuose ar pagalbinėse patalpose. Kaltinant ką nors neteisėtu namų gamybos alkoholinių gėrimų laikymu reikia įrodyti, kad kaltininkas iš tiesų disponavo aptiktais namų gamybos alkoholiniais gėrimais, t. y. turėjo galimybę elgtis su laikomu daiktu kaip išmanydamas (tai ypač svarbu, kai namų gamybos alkoholiniai gėrimai rasti neutralioje teritorijoje). Neteisėtas namų gamybos alkoholinių gėrimų realizavimas turi būti suprastas kaip sandoris, teikiantis vienokio ar kitokio dydžio turtinę naudą. Tik tuomet tai reglamentuojama kaip veikla, priešinga verslo tvarkai ir ekonomikai. Minėto požymio nesudaro kito asmens vaišinimas. Kvalifikuotu nusikaltimu laikoma, kai realizavimo tikslais pagaminto, laikomo, gabenamo arba realizuojamo alkoholio kiekis yra 50 ir daugiau litrų. Baudžiamuoju nusižengimu laikoma, jei alkoholis pagamintas, laikomas arba gabenamas be realizavimo tikslų ir alkoholio kiekis yra ne mažesnis kaip 10 litrų.

1431

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką