Òrda Napoleonas 1807 02 19Varacevičiai (prie Pinsko) 1883 04 26Varšuva, Lietuvos ir Lenkijos dailininkas, muzikas, literatas. Kilęs iš bajorų. 1830–1831 sukilimo dalyvis, už narsą mūšiuose pelnė aukso kryžių Virtuti Militari (1831).

Napoleonas Orda (A. Regulskio litografija, 1883)

1823–26 studijavo Vilniaus universitete, išklausė architektūros, astronomijos, topografijos, braižybos, geometrinės optikos kursus, manoma, mokėsi piešimo pas J. Rustemą. Už dalyvavimą slaptoje antirusiškoje draugijoje iš Vilniaus universiteto pašalintas. 1833–56 gyveno Paryžiuje, mokėsi dailės. Bendravo su kompozitoriais F. F. Chopinu (mokėsi skambinti fortepijonu ir kompozicijos), F. Lisztu, S. Moniuszko, rašytojais A. Mickevičiumi, J. I. Kraszewskiu. 1847–49 Italų operos Paryžiuje direktorius. Prancūzijoje (vėliau ir kituose kraštuose) kūrė muziką, koncertavo koncertų salėse, didikų rūmuose, salonuose, vertėsi privačiomis muzikos pamokomis. 1856 grįžo į Baltarusiją, 1862–75 (su pertraukomis) gyveno Verchovinoje (Ivano Frankivsko sr., Ukraina), paskutiniais gyvenimo metais – Pinske ir Varšuvoje.

Dailė

Nuo 1840 keliaudamas po Europą sukūrė piešinių ir akvarelių, fiksuojančių įvairių šalių gamtovaizdžius, architektūros paminklus (tarp jų – Vilniaus, Veliuonos vaizdai, Medininkų, Panemunės pilys, Jašiūnų ir kitų dvarų rūmai, po 1856). Peizažams būdinga tikslus akademistinis piešinys, kai kurie romantizmo bruožai. 1873–83 pagal jo piešinius parengta ir išleista litografijų serijos Lenkijos istorinių vaizdų albumas (Album widoków historycznych Polski).

N. Orda. Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių ansamblis iš pietų pusės (pieštukas, akvarelė, 1875, Krokuvos nacionalinis muziejus)

Muzika

Muzikinę kūrybą sudaro ankstyvojo romantizmo krypties nedidelės apimties fortepijoniniai kūriniai (mazurkos, polonezai, valsai, lopšinės, noktiurnai, serenados, pjesės), dainos ir romansai. Kūrinių faktūra homofoninė, simetriškų derinių melodika raiški ir negausiai ornamentuota, reguliarus akcentinis ritmas grįstas šokių žanrams būdingomis metroritminėmis formulėmis. 1838 Paryžiuje išleido Lenkų kompozitorių kūrinių albumą (Album dzieł kompozytorów polskich), 1873 Varšuvoje – muzikos vadovėlį Muzikos gramatika (Gramatyka muzyki).

Literatūra

Literatūrinė kūryba negausi: lyriniai ir patriotiniai eilėraščiai, maldos, dienoraščiai, prisiminimai (kai kurie išspausdinti), stambiausias – odė Adomui mirus (Na zgon Adama, apie 1855, skirta A. Mickevičiui). Parašė vadovėlį Lenkų kalbos analitinė ir praktinė gramatika prancūzams (Grammaire analytique et pratique de la langue polonaise à l’usage des Français 1856 21858, pataisytas leidimas 1874).

P: Z. Kocielska, Z. Tobiaszowa Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie t. 1 Rysunki Napoleona Ordy Warszawa 1975. L: V. Gasiūnas Napoleonas Orda. Senosios Lietuvos vaizdai Vilnius 1999; V. Levandauskas, R. Vaičekonytė‑Kepežinskienė Napoleonas Orda. Senosios Lietuvos architektūros peizažai Vilnius 2006; V. Klimčjuk Napoleon Orda. Tvorec architekturnogo pejzaža Brest 1998; Belarus′ u maljunkach Napoleona Ordy. Drugaja palova 19 stagodz′dzja Minsk 2001.

1352

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką