„Naša Niva“ („Mūsų dirva“), visuomenės, politikos ir literatūros savaitraštis, ėjęs 1906–15 Vilniuje baltarusių kalba. Pirmasis baltarusių iliustruotas laikraštis.

Leidėjai

Leido Baltarusijos socialistinė hramada.

Turinys

Skirtas valstiečiams ir provincijos inteligentijai. Skleidė baltarusių politinio ir ekonominio atgimimo, nacionalinio kultūrinio sąjūdžio idėjas, žadino baltarusių tautinę savimonę, skatino vartoti baltarusių kalbą.

Spausdintas kirilika, iki 1912 – ir lotyniškais rašmenimis.

Skelbė rašytojų Z. Biadulios, M. Bogdanovičiaus, Ciotkos, J. Kolaso, J. Kupalos ir kitų kūrinius.

Redaktoriai

Leido ir redagavo S. Volskis (1906), A. Vlasovas (1906–14), J. Kupala (nuo 1914).

Atkurtasis laikraštis

1991–94 Vilniuje tokiu pat pavadinimu buvo leidžiamas Lietuvos baltarusių laikraštis – kaip atgaivintas Naša Niva. Redaktorius S. Dubaviecas.

Tiražas 20 000 egzempliorių (1994). Išėjo 30 numerių.

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką