Nasho pusiausvyra (Nãšo pusiáusvyra), optimalumo principas, taikomas nekoaliciniuose lošimuose. Tegu G=N;S;{ui}iNG=langle N;`S;`lbrace u_{i} rbrace _{i in N } rangle yra nekoalicinis lošimas; čia N = {1; 2; ...; n} yra baigtinė lošėjų aibė, S = S1 × S2 × ... × Sn – situacijų aibė; Si, i ∈ N, – lošėjų strategijų aibės; ui, i ∈ N, – naudingumo funkcijos. Situacija s=(s1;;si1;si;si+1;;sn)Ss^{∘}=(s_{1}^{∘};`…;`s_{i-1}^{∘};`s_{i}^{∘};`s_{i+1}^{∘};`…;`s_{n}^{∘}) in S vadinama Nasho pusiausvyra, jeigu kiekvienam i ∈ N galioja sąlyga: u(s1,,si1,si,si+1,,sn)ui(s1,,si1,si,si+1,,sn)u(s_{1}^{∘},`…,`s_{i-1}^{∘},`s_{i}^{∘},`s_{i+1}^{∘},`…,`s_{n}^{∘}) geslant u_{i}(s_{1}^{∘},`…,`s_{i-1}^{∘},`s_{i}^{∘},`s_{i+1}^{∘},`…,`s_{n}^{∘}), kai si ∈ Si. Pažymėjus ssi=(s1;;si1;si;si+1;;sn)Ss^{∘} parallel s_{i} =(s_{1}^{∘};`…;`s_{i-1}^{∘};`s_{i}^{∘};`s_{i+1}^{∘};`…;`s_{n}^{∘}) in S, šią sąlygą galima užrašyti taip: ui(s)ui(ssi)u_{i } (s^{∘}) geslant u_{i}(s^{∘} parallel s_{i}), kai si ∈ Si. Nasho pusiausvyra s° turi tokią savybę: nė vienas individas (lošėjas) i ∈ N pats vienas negali pagerinti savo padėties (padidinti savo naudingumo funkcijos ui reikšmės) bandydamas keisti strategiją sis^{∘}_{i} kuria nors kita strategija si ∈ Si. Kai nekoalicinis lošimas G yra antagonistinis (N = {1; 2}, S = S1 × S2, u2 = –u1), tai Nasho pusiausvyros situacijos sąlygų porą: u1(s1,s2)u1(s1,s2)u_{1 } (s^{∘}_{1},`s^{∘}_{2}) geslant u_{1}(s_{1},`s^{∘}_{2}), u2(s1,s2)u2(s1,s2)u_{2} (s^{∘}_{1},`s^{∘}_{2}) geslant u_{2}(s^{∘}_{1},`s_{2}), s1 ∈ S1, s2 ∈ S2, galima užrašyti taip: u1(s1,s2)u1(s1,s2)u1(s1,s2)u_{1} (s_{1},`s^{∘}_{2}) leslant u_{1}(s^{∘}_{1},`s^{∘}_{2}) leslant u_{1} (s^{∘}_{1},`s_{2}), s1 ∈ S1, s2 ∈ S2. Pastaroji sąlyga reiškia, kad s° yra funkcijos u1 balno taškas aibėje S1 × S2, todėl antagonistinio lošimo G Nasho pusiausvyra paprastai vadinama šio lošimo balno tašku. Nagrinėjant nekoalicinius lošimus tariama, kad kiekvienas lošėjas žino, kokios yra visų kitų lošėjų strategijų aibės, draudžiamas tik bendradarbiavimas. Nasho pusiausvyrą apie 1950 pasiūlė J. F. Nashas.

2671

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką