našláitis, vieno arba abiejų tėvų netekęs vaikas. Tėvai gali būti mirę, dingę be žinios, palikę vaiką ir kita. Našlaičiais laikomi ir įvaikiai, netekę įtėvių ar vieno jų. Našlaičius dažniausiai globoja vaikų auklėjimo ir globos namai arba vaikų prieglaudos. Rūpinimasis našlaičiais ir pagalba jiems pabrėžiama Biblijoje, Korane ir kituose šventuosiuose raštuose. Žmonės skatinami neskriausti našlaičių, jais nesinaudoti, ginti juos nuo blogio. Dauguma valstybių teikia našlaičiams paramą, jų teisių apsaugą užtikrina specialūs teisės aktai. 2001 našlaičiai Afrikoje sudarė 11,9 %, Azijoje – 6,5 %, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros baseino regiono valstybėse – 7,4 % visų vaikų. Įvykdžius tam tikrus reikalavimus (nuolatinės pajamos, būstas, vaiko raidai palanki socialinė aplinka ir kita) našlaitį galima įsivaikinti (įvaikinimas).

Našlaičiai dažnai minimi literatūroje (ypač liaudies ir stebuklinėse pasakose) kaip pagrindiniai veikėjai, gyvenantys įdomesnį, mažiau šeiminių santykių reguliuojamą gyvenimą, patiriantys daug nuotykių ir nelaimių. Jie vaizduojami kaip savarankiški ir užuojautos nusipelnantys vaikai. Dažnai pasakose našlaičiai ieško savo dingusių tėvų, aiškinasi giminystės ryšius.

LIETUVOJE pagal 1529 Lietuvos Statutą našlaičiams buvo skiriamas dvaro globėjas, kuris našlaičio skriaudos atveju galėjo kreiptis į teismą. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (1994, įsigaliojo 1995, nauja redakcija 2005) numato teisę gauti našlaičių pensiją (pensija) našlaičiams iki 18 metų, taip pat vyresniems, jei jie yra visiškai ar iš dalies nedarbingi arba iki 18 metų buvo pripažinti neįgaliais. Įvaikinti našlaičiai išlaiko teisę gauti našlaičio pensiją. Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 eurų globos (rūpybos) išmoka. Pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą (1996), našlaitis ar be tėvų globos ir rūpybos likęs vaikas, atiduotas į vaikų globos įstaigą, giminaičių ar kitų asmenų priežiūrai, nepaisant to, ar jam suteikta globa, išsaugo teisę į gyvenamąjį būstą, kuriame jis gyveno anksčiau, arba jam suteikiamas kitas. Gyvenamojo būsto neturintis našlaitis juo aprūpinamas. Našlaitis negali būti iškeldintas iš savo gyvenamojo būsto nesuteikus jam kito. Kasmet našlaičiais tampa apie 260 vaikų; našlaičių pensiją gavo daugiau kaip 33 000 našlaičių (2009). 2016 lietuviai įsivaikino 112 (iš jų 22 – vaiko biologinio tėvo ar motinos sutuoktinis), užsieniečiai – 67 Lietuvos našlaičius.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką