„Nauja gadynė“, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių savaitinis žurnalas, ėjęs 1894–96. Išėjo 89 numeriai.

Leidimo vietos

Iki 1894 09 leistas Mount Carmelyje (Ilinojaus valstija), iki 1895 08 – Shenandoah, vėliau – Scrantone.

Leidėjai

Leido Lietuvių mokslo draugystė.

Turinys

Spausdino mokslinius ir publicistinius straipsnius filosofijos, politikos, švietimo, visuomenės gyvenimo klausimais, propagavo laisvamanybę, socialistines idėjas.

Redaktoriai

Redagavo S. Malevskis-Homolickis, D. Keliauninkas, Kaziliūnas, A. Bacevičius, J. Šliūpas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką