„Nauja lietuviška ceitunga“

„Nauja lietuviška ceitunga“, „Nauja Lietuwiszka Ceitunga: Broliams Lietuwininkams ant Naudos ir Pasimokinimo iszleidžiama“, Mažosios Lietuvos laikraštis. Ėjo 1890 11 29–1923 Tilžėje. Spausdino (gotiškais rašmenimis) ir leido O. von Mauderode’s spaustuvė. Pavyzdinis numeris išleistas 1890 pabaigoje, nuo 1891 ėjo 2 kartus, nuo 1910 – 3 kartus per savaitę. Nuo 1896 leistas su priedu Kaimynas, nuo 1910 – su nuolatiniu priedu Laukininkas. Priedų išeidavo ir pavienėmis knygelėmis. Redaktorius M. Kiošis. 1910 turėjo daugiau kaip 3550 prenumeratorių.

Iki 1907 laikraštis buvo gana lietuviškas, bendradarbiavo G. Sauerweinas ir kiti Mažosios Lietuvos veikėjai; pasirodydavo straipsnių ir apie įvykius Didžiojoje Lietuvoje. Nuo 1905 Prūsijos vadžiai pradėjus laikraščio leidėjui O. von Mauderode’i grasinti teismais ir boikotu, nuo 1907 jis redaktoriui įsakydavo laikytis ištikimybės Vokietijos kaizeriui. Nuo 1914 laikraštis tapo dar labiau provokiškas, nes teko taikytis prie Vokietijos valdžios. Mažojoje Lietuvoje (ir Klaipėdos krašte) įsitvirtinant pačių lietuvininkų leidžiamiems laikraščiams, Nauja lietuviška ceitunga nebedavė pelno ir leidyba buvo sustabdyta. Laikraštis buvo gana liberalus, skelbė daug žinių apie mažlietuvių kultūrinę veiklą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką